Voda

08:00 – 11:00
– GLAVANI, Kostrena
– SVETA LUCIJA, Kostrena
        
08:00 – 09:00
– VITOMIRA ŠIROLE PAJE (12), Rijeka
neboder

08:00 – 12:00
– PLASI, Rijeka
– TRAMPI, Rijeka
– TURKOVO, Rijeka
        
08:00 – 14:00
– JOŽE GABROVŠEKA, Rijeka (povremeno)
        
08:00 – 11:00
– GORNJI JUGI (7-6.7-7), Viškovo
– VIŠKOVO (39,39-1 do 39-9,39-a,39-c,39-d,40-b,40-1,40-2), Viškovo
– VIŠKOVO (124-c), Viškovo
        
08:00 – 12:00
– MARINIĆI (1-21), Viškovo
 – STRAŽA (1-21), Viškovo
– ŠTEFANI (1-21), Viškovo
– TRAMPOV BREG (1-21), Viškovo

Nakon završetka radova i ponovnog uspostavljanja
vodoopskrbe, molimo sve korisnike da po dolasku vode puste da ona istječe dok
se ne razbistri.

U slučaju lošeg vremena radovi će se odgoditi.