Događanje je osnovna jedinica koja se pojavljuje na
Rasporedu. To može biti ispit znanja, domaća, školska ili kontrolna zadaća. Uz
njega se veže datum, ime predmeta, skripta i objašnjenje. Važan dio rasporeda
je i skriptarnica, koja sadrži skripte koje su korisnici rasporeda
pridodali uz neko događanje.

Skriptarnica trenutno sadrži oko 1000 skripti, a u
njoj se mogu pronaći bilješke s predavanja, zadaci za vježbu i razni ostali
materijali. Raspored je osmislio i implementirao Anton Grbin, student 2.
godine FER-a. Cijeli sustav je originalan i ne oslanja se na neki postojeći
CMS.

Logirati se možete uz pomoć AAI@Edu.hr, Facebook, Google i Raspored
korisničkog računa.

Posjetite internetsku aplikaciju – Raspored.

Pratite rubriku Y generacije i Alena Karlovića na Twitteru.

Oznake

Kalendar događanja