Igre s kamenim gljivama

“Gljive”
su postavljene da bi spriječile zaustavljanje i parkiranje na
“otocima”, te na taj način omogućile nesmetan prijelaz pješačkog
prijelaza djeci i građanima i trebale bi ostati dok se ne krene u
konačno uređenje prethodno navedenog križanje Ulice E. Kvaternika i
Ulice M. Kontuša, za što je u izradi izvedbeni projekat.

Oznake