O kakvom je treningu riječ i kako se provodi, na predavanju „Posjeduju li hrvatski policajci mindfulness osobinu?“ u okviru Rijeke psihologije na Filozofskom fakultetu govorili su voditeljica Savjetovališta Visoke policijske škole Ivana Glavina Jelaš i policijski službenik za prevenciju Kruno Mahnet.

Psihološko savjetovalište za djelatnike policije osnovano je upravo na inicijativu voditeljice Ivane Glavine Jelaš, a svojim djelovanjem donijelo je novi pristup u brizi za mentalno zdravlje
hrvatskih policajaca.

Program koji se provodi s hrvatskim policajcima temelji se na kognitivnoj terapiji pune svjesnosti (Mindfulness-Based Cognitive Therapy – MBCT) koja uključuje niz kognitivnih vježbi u sjedećem i ležećem položaju te u pokretu, kao i više psihoedukativnih vježbi. Trening dovodi do bolje sposobnosti kontroliranja emocija te pomaže policajcima da zauzmu odmak od stresnih situacija i na njih odgovore na adaptivniji način.

Više u prilogu.