Trutin je Ercega fizički napao zbog nezadovoljstva tekstom o njemu u Makarskoj kronici, navodi HND.

Naime, po pisanju medija tekst pod naslovom “Semina Lončar: Starica deložirana bez zakonskog osnova” upućivao je na korumpiranost suca. Nakon objave teksta Trutin je pronašao Ercega u restoranu, gdje je ručao s kolegicom, a onda ga je počeo udarati, govoreći mu “nestat ćeš, ubit ću te, naći ću ja tebe, ovo nije kraj”.

Bivši sudac je tada, podsjeća HND, medijima priznao napad, a na sudskoj raspravi to je potvrdio i njegov odvjetnik, rekavši da je “Trutin reagirao kao čovjek i Ercegu dao tri šamara”.

“Ne ulazeći u pravnička tumačenja o tome je li Općinsko državno odvjetništvo u Makarskoj prvotno trebalo podnijeti kaznenu prijavu protiv Trutina zbog prijetnje ili zbog fizičkog napada na Ercega, smatramo da ova apsurdna sudska presuda nažalost pokazuje koliko je pravosudnom aparatu uistinu stalo da štiti novinare, da kažnjava napadače na novinare i da primjerenim kaznama sprječava buduće napade”, stoji u priopćenju predsjednika HND-a Zdenka Duke.

Žalbu na oslobađajuću presudu najavilo je splitsko Županijsko državno odvjetništvo koje je tražilo šestomjesečnu zatvorsku kaznu, tvrdeći kako je dokazano da je Trutin Ercegu ozbiljno prijetio te da je djelo počinio prema odgovornoj osobi u svezi s njenim radom i položajem.