Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke osnovana je nova ustanovu u kulturi, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, prihvaćena su izvješća o radu pet kulturnih ustanova za 2016. godinu, a na sjednici su ujedno usvojene izmjene Odluke o porezima te četverogodišnji Program za mlade. Nije se raspravljalo o izmjenama Odluke o grobljima te izvješću o radu HNK Ivana pl. Zajca za proteklu godinu.

Gradsko vijeće podržalo je osnivanje javne ustanove HKD na
Sušaku, pokrenuto s ciljem postizanja efikasnijeg rada, kompletnije usluge
korisnicima prostora, ali i raznolikije ponude događanja, posebice u kontekstu
projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture. Kako je pojasnio pročelnik
Odjela za kulturu Ivan Šarar, osnivanjem ustanove neće se povećati dosadašnja
izdvajanja Grada Rijeke za HKD na Sušaku, u kojem se prosječno godišnje odvija
400 različitih kulturnih i ostalih programa, ali će se kao samostalna pravna
osoba ustanova moći prijavljivati na različite natječaje Ministarstva kulture,
Primorsko-goranske županije, a vremenom i Europske unije. Uz minimalno
povećanje broja zaposlenih omogućit će se bolja potpora programima, posebice
onima podržanim kroz Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Pročelnik Šarar
je kao pozitivan primjer izdvajanja ustanove spomenuo Art-kino, koje
posljednjih godina bilježi stalni rast vlastitih sredstava, povećanje broja
programa te njihove kvalitete.

Gradonačelnik Vojko Obersnel, kao predlagatelj odluke, prihvatio
je amandmane vijećnika Mosta Zvonimira Peranića, osim amandmana kojim je
predloženo da se ograniči vrijeme trajanja mandata za ravnatelja ustanove na
najviše dva mandata. Vijećnik Peranić je istaknuo kako se ograničavanjem
trajanja mandata na neki način potiče ravnatelja da na drugačiji i kvalitetniji
način vodi ustanovu. Vijećnik Aleksandar Bulog (SDP) upitao je zašto ograničiti
nekog tko je uspješan i kompetentan, dok je gradonačelnik Obersnel dodao kako
ionako Gradsko vijeće odlučuje o imenovanjima ravnatelja ustanove te ga može
smijeniti i nakon jednog mandata utvrdi li da nije uspješan, nakon čega je
vijećnik Peranić sam povukao amandman.

Suzdržan oko osnivanja ustanove bio je nezavisni vijećnik
Josip Kukuljan, dok je protiv glasovao nezavisni vijećnik Hrvoje Burić,
izrazivši uvjerenje kako nova ustanova neće biti financijski održiva.

Vijećnica HNS-a Morana Jokić istaknula je kako podržava
osnivanje nove ustanove, ali se založila za ravnomjerno osnivanje ustanova u
svim područjima, istaknuvši kako je gradu Rijeci neophodna ustanova za ranu
intervenciju u djetinjstvu. Vijećnik Duško Milovanović (SDP) kazao je da bi se
moglo podržati osnivanje ustanove takvog usmjerenja, ukoliko za to postoje
financijske mogućnosti, dok je gradonačelnik Obersnel kazao da je Grad Rijeka
puno puta iskazao socijalnu osjetljivost, osnovavši Dom Tić, skloništa za žrtve
nasilja i beskućnike, Centar za profesionalnu rehabilitaciju ili pak podržavši
izdvajanje Centra za autizam iz zagrebačke ustanove. Dodao je kako često Grad
Rijeka niti zakonski ne može osnovati neku ustanovu, a kad i dobije dopuštenje,
stav je države – osnujte, ali se i sami o tome financijski brinite.

Gradsko vijeće jednoglasno je podržalo izvješća o radu pet
ustanova u kulturi u 2016. godini – Gradske knjižnice Rijeka, Muzeja grada
Rijeke, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, Art-kina te Gradskog
kazališta lutaka. Nije se raspravljalo jedino o izvješću o radu Hrvatskog
narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, budući da je intendant Marin Blažević
službeno odsutan zbog ranije preuzetih obveza, dok je poslovna ravnateljica
bila spriječena zdravstvenim razlozima.

Donesen novi poslovnik
Gradskog vijeća

Najviše vremena Gradsko vijeće izdvojilo je za raspravu o
izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, kojim su
predlagači – vijećnici Mosta, Akcije mladih, Liste za Rijeku, HNS-a, Živog zida
te nezavisnog vijećnika Marinka Koljanina – istaknuli kako će pridonijeti većoj
učinkovitosti i demokratizaciji rada Gradskog vijeća. Kako je u ime predlagača
kazala vijećnica Petra Mandić (Most), prijedlog poslovnika rezultat je
višemjesečnih dogovora između klubova vijećnika, no dok je oko nekih pitanja
postignut konsenzus, kod onih bitnih, ocijenila je, ipak nije došlo do dogovora
svih vijećnika.

Prijedlogom Poslovnika omogućuje se nezavisnim vijećnicima
da ravnopravno sudjeluju u formiranju klubova vijećnika, a za stavljanje akata
u proceduru, umjesto do sada potrebnih sedam potpisa vijećnika, ubuduće će
trebati samo tri. S ciljem demokratizacije i veće dinamičnosti rasprave umjesto
ispravka netočnog navoda uvodi se replika, dok se, s druge strane, skraćuje
vrijeme dodatnog pojašnjavanja prijedloga akata s 10 na 5 minuta. Nadalje,
prava gradonačelnika, kada u skladu sa svojim ovlastima sudjeluje u radu
Vijeća, izjednačavaju se sa pravima drugih predlagatelja, pa tako gradonačelnik
ubuduće više neće moći tijekom sjednice podnijeti amandman na prijedlog kojem
nije predlagač. Radi povećanja transparentnosti rada upravnih tijela Grada
Rijeke, kao i pravnih osoba kojih je Grad Rijeka osnivač, odnosno većinski
vlasnik omogućava se vijećnicima da na sjednici Gradskog Vijeća postavljaju
pitanja neposredno čelnicima tih tijela i pravnih osoba.

Na prijedlog odluke amandmane su uputili vijećnici SDP-a i
PGS-a, od kojih je u konačnu odluku usvojen samo amandman o širem krugu osoba
za čiju korist vijećnik ne smije djelovati pozivanjem na svoj položaj. Od
svojih amandmana odustala je Ivona Milinović (HDZ), pojašnjavajući kako je u
konačnici uvjerena da je prijedlog grupe vijećnika kvalitetan i ne treba
nadopune.

Vijećnik Vojko Braut istaknuo je kako klub vijećnika
SDP-Laburisti-SDSS smatra kako postojeći poslovnik nije potrebno mijenjati, te
da će prijedlog novog poslovnika narušiti postojeću ravnotežu između
demokratičnosti i efikasnosti.

„Načelno nemamo ništa protiv replike. No, smatramo da je za
argumentiranu raspravu dovoljan institut rasprave ispred klubova i pojedinačne
rasprave, dok se replika, kao što možemo vidjeti na primjeru saborskih
rasprava, često zloupotrebljava. Niti ukidanje mogućnosti dodatnog pitanja na
aktualnom satu ne dovodi do veće demokratičnosti, kao niti skraćenje vremena za
raspravu predlagatelja akata i gradonačelniku kao njihovom izvršitelju o
sadržaju akata koji predlažu ili izvršavaju,“ kazao je vijećnik Braut,
istaknuvši kako se ukida pravo gradonačelnika da podnosi amandmane na akte
kojima nije predlagač i onemogućuje ga da – ako se u raspravi iskristaliziraju
neka rješenja – može predložiti izmjene u cilju lakše provedivosti odluke.

Kako su istaknuli klubovi vijećnika SDP-Laburisti-SDSS, klub
vijećnika PGS-a te klub vijećnika IDS-HSU niti smanjivanje potrebnog broja
potpisa za stavljanje prijedloga akata u proceduru sa sedam na tri neće
pridonijeti većoj demokratičnosti rada Gradskog vijeća. Iznijeli su mišljenje
kako je postojeći model demokratskiji, budući da i prije nego što prijedlog
dođe na dnevni red Gradskog vijeća, predlagatelj mora uvjeriti još šest osoba u
vrijednost svog prijedloga, a na ovaj se način onemogućuje da neozbiljni
prijedlozi ne postaju temom rasprave, ostavljajući na taj način više vrijeme za
neke važnije teme.

Vijećnica Milinović (HDZ) izrazila je uvjerenje u zdrav
razum vijećnika, koji neće zloupotrebljavati institut replike, dok je vijećnik
Danko Švorinić (Lista za Rijeku) kazao da će uvođenje replike možda i produžiti
raspravu, ali će i pridonijeti njezinoj kvaliteti. Prijedlog su podržali i
nezavisni vijećnici Hrvoje Burić i Josip Kukuljan.

Izmjene Odluke o grobljima povučene s dnevnog reda

Nezavisni vijećnik Josip Kukuljan, inicijator izmjena i
dopuna Odluke o grobljima, povukao je prijedlog akta s dnevnog reda sjednice
Gradskog vijeća. Prema prijedlogu, koju su potpisali i vijećnici Liste za
Rijeku, Mosta, HDZ-a, Živog zida te Akcije mladih, ubuduće se više ne bi
plaćala naknada za neograničeno korištenje grobnog mjesta, u slučaju da se radi
o nastavku korištenja grobnog mjesta nakon isteka 30-godišnjeg ugovora sukladno
do 1998. godine važećem zakonu.

Pojašnjavajući razloge povlačenja odluke iz rasprave,
vijećnik Kukuljan istaknuo je kako je proteklih dana od direktorice KD Kozala
Nives torbarina dobio podatke o visini prihoda od naknade za korištenje grobnog
mjesta, koji se razlikuju od ranije dostavljenih podataka, te je povukao točku kako
zbog mogućih netočnih podataka u obrazloženju u pitanje ne bi došlo i konačno
prihvaćanje izmjena i dopuna Odluke o grobljima na sjednici Gradskog vijeća.

Bez povećanja poreza na potrošnju

Gradsko vijeće usvojilo je izmjene i dopune Odluke o
porezima Grada Rijeke, kojom se gradska odluka usklađuje s izmjenama zakona pa
će tako će od 1. siječnja 2018. godine i dalje plaćati porez na kuće za odmor,
kojeg je trebao zamijeniti porez na nekretnine. Amandmanom gradonačelnika nije
došlo do predloženog uvećanja stope poreza na potrošnju na 3 %, odnosno
vraćanja visine poreza koji plaćaju ugostitelji na razinu prije smanjivanja u
travnju ove godine.

Jednoglasna podrška Programu za mlade Grada Rijeke

Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022.
godine, strateški dokument koji objedinjuje i razrađuje ciljeve i mjere kojima
se želi odgovoriti na potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini te općenito
poboljšati kvalitetu života mladih, Gradsko vijeće jednoglasno je podržalo.
Kako je pojasnila pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, sveukupno
6 područja djelovanja sadrže 60 mjera s 136 provedbenih zadataka, koji će biti detaljnije
razrađeni u godišnjim akcijskim planovima, prvi od kojih će biti skoro
predložen za usvajanje. Na upit vijećnice HNS-a Morane Jokić zašto se Grad
Rijeka nije sredstava za izradu i provedbu Programa potražio na natječaju
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, pročelnica
Sušanj kazala je kako program nije udovoljavao uvjetima natječaja, no na njega
je Grad prijavio jedan drugi projekt pod nazivom „Grad mladih“.

Pred vijećnicima se našla i zakonski obvezna informacija o
korištenju proračunske zalihe, dok je iz procedure, zbog potrebe za tehničkom
doradom, povučen prijedlog o odluke o odbijanju ponude tvrtke HERA za
kupoprodaju poslovnih udjela u TD Energo.

Usvojen je prijedlog odluke o davanju suglasnosti za
zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA plus u iznosu od 16,5 milijuna kuna za
potrebe ispunjenja obveze plaćanja ostatka vrijednosti financijskog leasinga za
javnu garažu Bazena Kantrida.

Gradsko vijeće je dalo prethodnu suglasnosti na Izmjene i
dopune Statuta Dječjeg doma “Tić” te imenovalo stručni tim za usklađivanje
Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od
požara za područje grada Rijeke.

Minutom šutnje vijećnici su odali počast preminulom
pročelniku Odjela za poduzetništvo Andriji Viteziću.