HAK

Promet je srednje gust na glavnim cestovnim pravcima prema moru i obrnuto te nema gužvi i zastoja.

Promet je danas do 14 sati zabranjen za teretna motorna vozila
najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona, a bit će i sutra od 12 do 23 sata
na važnijim državnim cestama: D 8 (Jadranska magistrala), D 9
(Metković-Opuzen), D 21 (Kaštel-Kanfanar), D 66 (Pula-Labin-Opatija), D
23 (Žuta Lokva-Senj). Na autocestama i na državnoj cesti D 1 (Ličkoj
magistrali) promet neće biti zabranjen promet za teretna motorna
vozila..

Pojačan je izlaz osobnih vozila na graničnom prijelazu Macelj, a
čeka se do 15 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima promet je zasad
rijedak.

Trajekti i katamarani plove redovito.