Promet, gužva, zastoj

Pojačan je promet na važnijim cestovnim pravcima, osobito na autocesti A1 u smjeru unutrašnjosti te na A2 Zagreb-Macelj i A3 Bregana-Lipovac u smjeru GP sa Slovenijom.

Na Istarskom ipsilonu kolona je u smjeru graničnih prijelaza Plovanija i Kaštel duga oko 11 km.

Promet putničkih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Pasjak, Bregana i Macelj na izlazu te na Kaštelu i Staroj Gradiški povremeno u oba smjera. Izlaz teretnih vozila pojačan je na graničnom prijelazu Macelj.

Trajekti plove prema redu plovidbe.