HAK-Cetvrtak

Dionica državne ceste D1 Knin –Gračac, zatvorena je za sav promet zbog radova između Očestova i Pađena. Obilazak je preko Kistanja i Obrovca ili autocestom A1.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac na čvoru Nova Gradiška zatvoren je izlaz iz smjera Zagreba i ulaz u smjeru Slavonskoga Broda (obilazak je preko čvorova Okučani ili Lužani), a na čvoru Slavonski Brod-zapad zatvoren je izlaz iz smjera Lipovca i ulaz u smjeru Zagreba (obilazak je preko čvorova Lužani ili Slavonski Brod- istok).

Za sav promet zatvorene su državne ceste: D22 Novi Marof-Sudovec, D34 državna cesta kroz Slatinu, D31 Velika Gorica-Kravarsko, D38 Ruševo-Đakovo, D46 iz Vođinaca prema Ivankovu, D70 Omiš-Gata, D212 Zmajevac-Batina, D512 Makarska-Vrgorac.

Na graničnom prijalazu Macelj povremeno je pojačan ulazak osobnih vozila. Teretni je promet pojačan na GP Macelj.

Trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu.