HAK-Ponedjeljak

Izlazak teretnih vozila pojačan je na GP Bregana.

U prekidu je trajektna linija Valbiska-Lopar.