HAK

Na državnim cestama D1 i D217 između Vaganca i Ličkog Petrovog Sela u zoni radova vozi se jednim trakom, naizmjence.

Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja.

Trajekti plove prema redu plovidbe.