Guliver Kazaliste Lutaka

Žiri u sastavu Milena Dundov, Zlatko Sviben, Tahir Mujičić,
Željko Zorica i Gordana Ostović u obrazloženju nagrada kaže da se većina
predstava bazirala se na scenskim prilagodbama, no odlučili su da je najbolja
scenska prilagodba  u predstavi
“Gulliver u zemlji malih ljudi” GKL Rijeka. “Saša Anočić i
ansambl stvorili su neobičan liliputanski jezik što je predstavi davalo posebnu
začudnost i činilo je zanimljivom djeci i odraslima.”

U kategoriji nagrade za animaciju, povjerenstvo nagrađuje za
dojmljivu i preciznu animaciju prizor plesa Dinu Đuku, Vedrana Komeričkoga i
Davida Petrovića. Posebno priznanje za ideju i oblikovanje koja je i dijelom
kazališnog čina dobila je programska knjižica “Gullivera”.  Također izuzetno važno priznanje za
dugogodišnji rad i doprinos lutkarstvu dobio je glumac-lutkar GKL Rijeka
Anđelko Somborski.

Kalendar događanja