Gradsko vijeće Grada Rijeke na svojoj će idućoj sjednici raspravljati o promjeni naziva Mjesnog odbora Školjić u Mjesni odbor Školjić-Stari grad. Mišljenje je Vijeća mjesnog odbora Školjić kako bi se promjenom naziva jasnije i točnije definiralo područje mjesnog odbora te bi pridonijelo prepoznatljivosti ovog oblika mjesne samouprave među građanima Starog grada.
Pavlinski trg

U prijedlogu se navodi kako Mjesni odbor da obuhvaća užu
zonu Školjića i gotovo cijelo područje povijesno i kolokvijalno poznato kao
riječki Stari grad. Iako prostorno povezana, ova dva gradska područja u
gradskoj memoriji – povijesno, urbanistički, arhitektonski i kulturno –
Riječanima predstavljaju dvije zasebne cjeline, svaka prepoznatljiva na svoj
specifičan način.

Inicijativu VMO-a Školjić podržali su riječki gradonačelnik
Vojko Obersnel te Odbor za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća.