Nakon cjelodnevne rasprave, Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2018. godinu u visini od 1,059 milijardi kuna, a uz njega su donesene i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu. U prvotni prijedlog proračuna, predložen od strane gradonačelnika, ugrađen je i dio amandmana vijećnika. Sjednica se nastavlja sutra, budući da se na dnevnom redu za raspravu ostalo više od 20 točaka vezanih prije svega uz proračun za iduću godinu.

Proračun je usvojen sa 29 glasova za, protiv proračuna su
glasovali vijećnici HDZ-a, s time da u trenutku glasanja u Gradskoj vijećnici
nije bilo vijećnika Hrvoja Burića (Nezavisna lista Bura) niti Kristjana
Staničića (HDZ).

Sjednicu su obilježile brojne stanke, koje je predsjednik
Gradskog vijeća Tihomir Čordašev odredio radi dogovora oko mogućnosti
ugrađivanja amandmana u prijedlog proračuna, prije svega oko 15 milijuna
vrijednih amandmana koje je potpisalo 11 vijećnika – Danko  Švorinić i Predrag Miletić (Lista za Rijeku),
Andrej Briščik, Tea Opačić i Tihomir Čordašev (Akcija mladih), Mirjana Jukić i
Veljko Balaban (Živi Zid), Petra Mandić i Zvonimir Peranić (MOST) te Josip
Kukuljan i Marinko Koljanin (nezavisni).

Nakon cjelodnevne rasprave, Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2018. godinu u visini od 1,059 milijardi kuna, a uz njega su donesene i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu. U prvotni prijedlog proračuna, predložen od strane gradonačelnika, ugrađen je i dio amandmana vijećnika. Sjednica se nastavlja sutra, budući da se na dnevnom redu za raspravu ostalo više od 20 točaka vezanih prije svega uz proračun za iduću godinu.Nakon niza usuglašavanja tijekom sjednice, gradonačelnik
Rijeke Vojko Obersnel je, sukladno mogućnostima proračuna u potpunosti ili
djelomično usvojio dio amandmana grupe vijećnika, u potpunosti usvojio
amandmane vijećnika HNS-a te jedan amandman vijećnika HDZ-a, dok je odbio
amandmane koji su predloženi u suprotnosti sa zakonom ili ih trenutno nije
moguće provesti. Netom prije glasovanja o prijedlogu proračuna, predlagatelji
amandmana (grupa vijećnika neformalno nazvana Srednji blok, klub vijećnika
Akcija mladih-Živi zid te vijećnici HDZ-a) povukli su amandmane koji nisu
ugrađeni u konačni prijedlog proračuna.

Gradonačelnik je u konačni prijedlog proračuna ugradio 100
tisuća kuna više za održavanje objekata nužnog smješta, pa će se za tu svrhu u
2018. godini osigurati 500 tisuća kuna. Za uređenje Odjela za hematologiju i
Odjela za digestivnu kirurgiju KBC-a Rijeka, iako se ne radi o gradskoj
ustanovi, osigurat će se 2 milijuna kuna, s time da će se 500 tisuća kuna
predvidjeti u gradskom proračunu, dok će se ostatak osigurati kroz donacije
komunalnih i trgovačkih društava u (su)vlasništvu Grada. Iako je grupa
vijećnika amandmanom tražila da 4,3 milijuna kuna osigura za poklon-bon od 500
kuna, koji bi dobili svi osnovnoškolci na području grada Rijeke za pomoć u
kupnji udžbenika i školskog pribora, gradonačelnik je istaknuo kako je
poštenije da se zbog trenutnih okolnosti u kojima se nalazi proračun povećaju
izdvajanja za socijalno ugrožene, na način da se kroz Socijalni program proširi
broj građana koji bi imali pravo na ovu potporu, te su za tu svrhu osigurana
sredstva povećana s 1,2 na 2 milijuna kuna.

Nakon cjelodnevne rasprave, Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2018. godinu u visini od 1,059 milijardi kuna, a uz njega su donesene i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu. U prvotni prijedlog proračuna, predložen od strane gradonačelnika, ugrađen je i dio amandmana vijećnika. Sjednica se nastavlja sutra, budući da se na dnevnom redu za raspravu ostalo više od 20 točaka vezanih prije svega uz proračun za iduću godinu.Prijedlog grupe vijećnika da se za nagrade najuspješnijim
učenicima i mentorima osiguraju novčane nagrade gradonačelnik je djelomično
prihvatio, pojasnivši kako smatra da novčane nagrade nisu najbolje rješenje za
učenike, ali prihvativši da se ponovno nagrađuju mentori, za što će u proračunu
za iduću godinu biti osigurano 100 tisuća kuna.

Nakon pregovora sredstva za rad kulturnih vijeća povećana su
za 40 tisuća kuna te će za tu svrhu u proračunu za iduću godinu biti osigurano
100 tisuća kuna.

U gradski proračun ugrađen je amandman HNS-a kojim su za 1,8
milijuna kuna povećana sredstva kojim se planira povećanje standarda komunalne
infrastrukture, s time da je 800 tisuća kuna namijenjeno za zelene površine, a
milijun kuna za čišćenje javnih prometnih površina.

Gradonačelnik je istaknuo kako su neki amandmani ili već
planirani za realizaciju u sljedećoj godini (poput nabave opreme za provedbu
neurofeedback terapijske metode u tretmanu poremećaja pažnje i koncentracije u
OŠ Gornja Vežica kao amandman HNS-a ili rješavanja oborinske odvodnje na
Gornjem Zametu kao amandman grupe vijećnika „Srednjeg bloka“) ili će se
preraspodjelom sredstava osigurati sredstva za druge (poput 200 tisuća kuna za
uređenje spomenika na Mostu hrvatskih branitelja Domovinskog rata kao amandman
HDZ-a). Nadalje, kroz program održavanja javnih površina bit će osigurano 200
tisuća kuna za uređenje Klobučarićevog trga, postavljanje dječjeg igrala i
javne rasvjete u parku na Školjiću, uz razmatranje nastavka uređenja u 2018. i
2019. godini. Za idejno rješenje uređenja parka Mlaka, za što je potrebno
pribaviti i mišljenje konzervatora, osigurat će se 50 tisuća kuna, a s istim
iznosom sredstava sufinancirat će se izrada idejnog rješenja Centra za
životinje, kojeg Primorsko-goranska županija planira urediti na području
Kastva. Dio sredstava predviđenih za potpore poduzetnicima, koji su za 2018.
godinu već otprije planirani u većem iznosu nego za 2017. godinu, preusmjerit
će se u subvencioniranje kamata poduzetničkih kredita, dok će se 30 tisuća kuna
osigurati za izradu idejnog rješenja uređenja gradske vijećnice, kako bi se
definirao smjer uređenja, poput nabave mikrofona ili opreme za elektroničko
glasovanje. Također, s 50 tisuća kuna poduprijet će se sportske igre mladih.

Nakon cjelodnevne rasprave, Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2018. godinu u visini od 1,059 milijardi kuna, a uz njega su donesene i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu. U prvotni prijedlog proračuna, predložen od strane gradonačelnika, ugrađen je i dio amandmana vijećnika. Sjednica se nastavlja sutra, budući da se na dnevnom redu za raspravu ostalo više od 20 točaka vezanih prije svega uz proračun za iduću godinu.Gradsko vijeće usvojilo je i zaključak Vedrana Sabljaka
(Hrvatski laburisti), prema kojem će se u 2018. godini osigurati sredstava za
povećanje broja stipendija sa 100 na 120.

Sjednica je bila obilježena brojnim prekidima radi dogovora
oko mogućnosti ugrađivanja amandmana tzv. Srednjeg bloka u prijedlog proračuna,
raspravom o tehničkoj strani podnošenja amandmana i izostanku pregovora prije
same sjednice. Tijekom razgovora o amandmanima, manje vremena se raspravljalo o
tome kojim su projektima sredstva namijenjena, a puno više koje su pozicije
proračuna umanjene kako bi se pronašla sredstva za amandmane, čime bi se utjecalo na gašenje televizijske kuće Kanal RI ili potpuno ugasilo portal Grada Rijeke “Moja Rijeka”.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako među podnesenim
amandmanima tzv. Srednjeg bloka ima dosta korisnih prijedloga, no ukazao kako
su zbog načina na koji su podneseni, odnosno da se ne može točni iščitati na
kojim se stavkama umanjuju sredstva da bi se osigurala sredstva za predložene
projekte, tehnički neispravan. U raspravi je više puta istaknuo kako su neki od
predloženih amandmana nezakoniti, budući da predviđaju nenamjensko trošenje
prihoda. Vijećnici koji su predložili amandmane, posebice Danko Švorinić,
isticali su kako smatraju da možda tehnički neispravni amandmani ne trebaju
biti kamen spoticanja za postizanje dogovora, budući da gradonačelnik kao
predlagatelj proračuna može ponuditi kontraprijedloge.

Vijećnici Ana Trošelj (Klub PGS-a), Tamara Martinčić (Klub
SDP-Laburisti-SDSS) i Oskar Skerbec (Klub IDS-HSU) upozorili kako su,
kako bi se osigurala sredstva za provedbu amandmana grupe vijećnika, za
1,5 milijuna kuna ili čak 86% umanjena sredstva za informiranje građana,
čime ne samo da bi građani Rijeke bili uskraćeni za informacije o
funkcioniranju grada, već bi u prvom redu bilo ugroženo funkcioniranje
Kanala RI. Vijećnica Trošelj (PGS) upozorila je da bi ukidanjem
sredstava dovelo do gašenja jedine preostale lokalne televizije na našem
području, vijećnik Skerbec (IDS) istaknuo je kako se vijećnici koji se
inače zalažu za uvođenje dvojezičnih ploča u centar grada predložili
ukidanje sredstava za izdavanje priloga Dentro Fiume u sklopu dnevnih
novina talijanske nacionalne manjine La voce del popolo, dok je
vijećnica Sandra Krpan (SDP) naglasila kako se predloženim ukidanjem
sredstava direktno utječe i na sve druge načine informiranja o
aktivnostima grada putem drugih tiskanih i elektronskih medija, pa čak i
prijenosi sjednice Gradskog vijeća ili povorki Riječkog karnevala.

Nakon cjelodnevne rasprave, Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2018. godinu u visini od 1,059 milijardi kuna, a uz njega su donesene i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu. U prvotni prijedlog proračuna, predložen od strane gradonačelnika, ugrađen je i dio amandmana vijećnika. Sjednica se nastavlja sutra, budući da se na dnevnom redu za raspravu ostalo više od 20 točaka vezanih prije svega uz proračun za iduću godinu.

Nakon što su vijećnici iznijeli informacije što znači ukidanje stavki
za informiranje građana, nezavisni vijećnik Marinko Koljanin, koji se
najviše zalagao za davanje pomoći KBC-u Rijeka, istaknuo je kako je
naknadno saznao da bi se dva milijuna kuna trebala namaknuti ukidanjem
sredstava Kanalu RI te istaknuo kako je za njega važno da se amandman
usvoji, no ne nužno zahvaćanjem u dio namijenjen informiranju građana.
Ujedno se distancirao od grupe vijećnika tzv. „Srednjeg bloka“,
istaknuvši kako je predlagao da se amandmani predaju pojedinačno s
ciljem olakšavanja rasprave o njima. Također, ogradio se od prijedloga
Odbora za kulturu, kojim su prekrajani iznosi namijenjeni pojedinim
projektima u Programu javnih potreba u kulturi.

Govoreći o prijedlogu ukidanja portala Grada Rijeke „Moja Rijeka“,
vijećnik Duško Milovanović (SDP) istaknuo je kako ovaj prijedlog znači
ukidanje autorskih video radova, fotografija i tekstova na portalu koji
je pokrenut kako bi se nadomjestio nedostatak prisutnosti Rijeke u
nacionalnim vizualnim medijima i kako bi se mlađa publika informirala o
događajima u Rijeci i educirala o gradskim temama. U rubrici “Tužibaba”
javno se objavljuju prijedlozi i upiti građana na koje gradska uprava i
povezana komunalna i trgovačka društva promptno reagiraju, tako da se
taj problem rješava ili uz daje obrazloženje zašto problem ne može biti
riješen na način na koji to građani predlažu. Na portalu se objavljuju
fotografije kojim se proteklih sedam godina mijenja percepcija Rijeke
kao sivog industrijskog grada. Danko Švorinić (Lista za Rijeku) istaknuo
je kako smatra da su nagrade za učenike i mentore veći prioritet od
portala Moja Rijeka, budući da Grad ima još jedan portal. Gradonačelnik
Obersnel kazao kako osiguravanje sredstava za informiranje te portal
Moja Rijeka proizlazi iz zakonske obveze koja propisuje da grad mora
informirati građane o svojim aktivnostima. Dodao je kako Grad Rijeka
uvijek dobiva pohvale povjerenice za informiranje zbog  transparentnosti
i aktivnog informiranja građana o svojim aktivnostima.

Nakon cjelodnevne rasprave, Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2018. godinu u visini od 1,059 milijardi kuna, a uz njega su donesene i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu. U prvotni prijedlog proračuna, predložen od strane gradonačelnika, ugrađen je i dio amandmana vijećnika. Sjednica se nastavlja sutra, budući da se na dnevnom redu za raspravu ostalo više od 20 točaka vezanih prije svega uz proračun za iduću godinu.Vijećnik Kristjan Staničić istaknuo je kako HDZ ne podržava
gradonačelnikov prijedlog proračuna, smatrajući ga nerazvojnim, nerealnim i
neostvarivim, dodajući kako HDZ nema povjerenja u istinito planiranje
proračuna, navevši kako se neke stavke, poput otplate zajma, na početku godine
planiraju jednim iznosom, da bi se rebalansom sredstva za tu svrhu udvostručila.
Dodao je kako HDZ ne želi zaustavljati projekte, posebice projekt Rijeka –
Europska prijestolnica kulture, no ne može podržati nerealno planiran proračun.
Unatoč odluci o nepodržavanju proračuna, vijećnici HDZ-a predložili su dva
amandmana – podizanje naknade za novorođenče te projekt uređenja spomenika
braniteljima na Mostu hrvatskih branitelja, uz napomenu da će protiv proračuna
glasati neovisno o tome hoće li amandmani biti usvojeni ili ne.

Jednoglasnom odlukom imenovani su članovi Odbora za gradska
priznanja, posljednjeg formiranog odbora Gradskog vijeća.

Kako je dosadašnji vijećnik HDZ-a Lucijan Vukelić postao
v.d. ravnatelja HZZO-a, što je dužnost nespojiva s vijećničkom, njegov mandat
stavljen je u mirovanje, a u vijećničkoj klupi ga je zamijenio Ivan Mencer.

Osnovan je novi klub vijećnika, kojeg čine vijećnici Liste
za Rijeku i Mosta te nezavisni vijećnik Marinko Koljanin, dok je nezavisni
vijećnik Hrvoje Burić izvijestio kako od sada u vijeću zastupa novoosnovanu
stranku Nezavisna lista Bura.