Od ponedjeljka 10.12. proširuje se spektar digitalnih usluga Gradske knjižnice Rijeka, pa svi korisnici mogu putem online kataloga (katalog.gkr.hr) izvršiti i rezervaciju željenih naslova.

Sve
što je potrebno učiniti je izvršiti prijavu na korisnički profil Moj GKR (pomoću
članskog broja i PIN-a kojeg možete dobiti u svim odjelima i ograncima Gradske
knjižnice Rijeka) te uz željeni naslov izabrati opciju “rezerviraj” koja će
biti vidljiva ako su svi primjerci na lokaciji posuđeni.

O
dostupnosti korisnici će biti obaviješteni e-mailom ili
telefonom odmah po njihovom povratku u Gradsku knjižnicu Rijeka nakon čega
je rezervirana
građa tri dana dostupna u odjelu ili ogranku. 

Kao
i do sada rezerviranje je 10 kuna, a
naplata kojih se vrši pri posudbi.

Navedena
novost dio je procesa i dugoročnog plana osuvremenjavanja usluga Gradske
knjižnice Rijeka, pa su tako u protekle tri godine zaživjeli mogućnost online produljenja
posudbe (također kroz Moj GKR profil), kartično plaćanje, mogućnost
korištenja Rijeka City Carda kao članske iskaznice, a sada se tome pridružuje
i online rezervacija.

U
kontekstu razvoja digitalnih usluga vrijedi spomenuti i medijske projekte
Gradske knjižnice Rijeka Magazin i Brickzine kroz
koje se nastoji kreirati čitateljske vodiče, potaknuti inspiraciju i
kreativnost, za velike i male.