Grad Rijeka predao finalnu prijavnu dokumetaciju za titulu Europske prijestolnice kulture 2020.

U procesu
odabira grada koji će ponijeti ovu titulu sljedećih mjesec dana očekuje se
posjet evaluacijskog povjerenstva Rijeci 18. ožujka te usmena prezentacija
riječke prijavnice u Zagrebu između 21. i 25. ožujka. U istom tjednu se očekuje
i proglašenje hrvatskog grada koji će ponijeti titulu Europske prijestolnice
kulture, odmah po završetku usmenih prezentacija.

Cijelu
prijavnu dokumentaciju, kao i detalje vezane uz kulturne programe i projekte,
Rijeka će objaviti zajedno s ostalim gradovima kandidatima na svojim
internetskim stranicama, ali i stranicama Ministarstva kulture Republike
Hrvatske.

Naime, Rijeka,
Pula, Dubrovnik i Osijek ušli su u drugi krug procesa odabira prijestolnice
kulture u lipnju 2015. godine na odabir Povjerenstva sastavljenog od nezavisnih
stručnjaka.

Program Rijeke
se temelji na tri stupa (Voda, Rad, Migracije) objedinjenih pod krovnom temom
 i sloganom „Luka različitosti“. Program je nastao suradnjom lokalnih
kulturnih producenata, uz više od stotinu partnera iz čitave Europe.

Tijekom
cijelog procesa pripreme kandidature Grad Rijeka provodi, a i dalje će
provoditi, različite aktivnosti. Održan je niz tribina, okruglih stolova i
prezentacija na kojima se s građanima, nezavisnim producentima, ustanovama i
partnerima zajednički radilo na izradi koncepta i programa (uključujući i online
u vidu e-konzultacija).

Grad Rijeka je
nastojao u svakom stadiju pripreme kandidature uključiti što je moguće širu
zajednicu i što veći broj različitih mišljenja kako bi se dobile povratne
informacije i doista realizirala ideja o kandidaturi čitavog grada i njegovih
građana. Drugi segment aktivnosti koje se provode su mini akcije u zajednici
kojima se pokušava s(t)imulirati građane da zamisle kako će to izgledati kada
Rijeka ponese titulu, naravno u većem obujmu.

Titula
Europske prijestolnice kulture Rijeci može pomoći da poboljša opseg i
raznolikost kulturne ponude, proširi pristup i sudjelovanje u kulturi, jača
kapacitete kulturnog sektora i njegove veze s drugim sektorima te poveća
međunarodnu vidljivost i profil grada.

Partneri Grada
Rijeke u ovom projektu su Primorsko-goranska županija, Grad Opatija i
Sveučilište u Rijeci.