Javne potrebe u kulturi čine kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije kojima se zadovoljavaju potrebe javnosti za kulturnim programima a koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke.

U skladu s „Programom za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.–2022. godine“, Odjel za kulturu Grada Rijeke osmislio je model koji od 2019. godine omogućava jednostavniji pristup sredstvima javnog financiranja mladima od 15 do 30 godina starosti. Jednostavniji pristup uključuje posebne modele prijavljivanja, kriterija ocjenjivanja i dodjele sredstava.

„Želja nam je dodatno promovirati model dodjele sredstava za mlade te ih ovim putem pozvati da se prijave i da iskoriste financijska sredstva koja su im dostupna putem Javnih potreba u kulturi. Odjel za kulturu je u suradnji s Odjelom za odgoj i školstvo osmislio poseban sustav ocjenjivanja te izradio elektronički obrazac prijava za mlade, kako bi upravo toj skupini naših sugrađana omogućio konkurentnost u sklopu ovog natječaja“, kazala je zamjenica gradonačelnika Rijeke Sandra Krpan.

Ove godine za programe mladih povećana sredstva

Povlašteni uvjeti prijave odnose se prvenstveno na spuštanju bodovne granice potrebne za financiranje programa na 41 bod u odnosu na 71 u drugim programima obuhvaćenih javnim pozivom.

„Čak se nekih godina znalo dogoditi da mladi i ne iscrpe ta sredstva za njih namijenjena. Htjeli smo stoga ove godine naglasiti da postoji ta bočna linija za one koji nemaju iskustva i reference, jer smatramo da reference i iskustvo u ovom slučaju nisu bitni, već želimo neku svježinu“, kazao je pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar.

Ove su godine ukupna sredstva za mlade povećana s 40 na 50.000 tisuća kuna, a pojedini program sufinancirat će se s maksimalnim iznosom od 7.000 kn.

Ime Odjela za odgoj i školstvo, koji priprema i provodi Program za mlade, pročelnica Sanda Sušanj kazala je kako je prijava na ovaj natječaj ne otvara samo mogućno za dobivanje financijskih sredstava, već i prilika mladima da se afirmiraju.

Mladi mogu prijaviti bilo koju vrstu programa

Mladi mogu prijaviti bilo koju vrstu programa kulture te je s tim u vezi izrađena posebna elektronička prijavnica putem koje se mladi javljaju na natječaj. Zbog interdisciplinarnosti i raznovrsnosti prijedloga, stručno vrednovanje prijedloga programa za mlade, provodit će Stručno povjerenstvo koje čine predstavnici Kulturnih vijeća Grada Rijeke nadležnih za područje kulturne djelatnosti u koje prijedlozi programa pripadaju. Stručno povjerenstvo imenuje gradonačelnik Rijeke po isteku roka za podnošenje prijava.

Predlagatelji mogu biti isključivo fizičke osobe između 15 i 30 godina starosti te pravne osobe u kojima odgovorna osoba nije starija od 30 godina.

Prijave se podnose isključivo u online obliku putem eprijavnica, odnosno Informacijskog servisa grada Rijeke, do 29. listopada 2021. godine.

Grad Rijeka – primjer dobre prakse u provedbi javne lokalne politike za mlade

„Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022.“ strateški je dokument koji objedinjuje i razrađuje ciljeve i mjere kojima Grad Rijeka želi odgovoriti na potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini te općenito poboljšati kvalitetu života mladih. Kroz strateški dokument Program za mlade realizirani su brojni projekti koji su prepoznati kao primjer dobre prakse na državnoj razini i na razini EU.

Građanski odgoj i obrazovanje

Građanski odgoj i obrazovanje

Jedan od važnijih primjera je riječki model Građanskog odgoja i obrazovanja kojeg je Rijeka uvela u svoje osnovne škole kao prvi grad u Hrvatskoj, prepoznavši važnost građanskog odgoja, a otada ga je preuzelo 12 gradova i županija i jedna osnovna škola Osim na hrvatskoj razini, model je kao primjer dobre prakse prepoznala i Europska komisija.

Grad Rijeka sudjelovao je u provedbi II. ciklusa najvećeg Eu projekta za mlade naziva Europe Goes Local (EGL) te je krajem 2019.g. predstavljen kao primjer dobre prakse u području razvoja rada s mladima na drugom ciklusu treninga za 17 jedinica lokalne i regionalne samouprave, koji se u okviru Europe Goes Local (EGL) održao u Mariji Bistrici. Upravo stoga je Grad Rijeka odabran kao grad mentor u sljedećem ciklusu provedbe tog europskog projekta.

Javne potrebe u kulturi – važna podrška kulturnoj sceni u Rijeci

Javne potrebe u kulturi Grada Rijeke su kulturni programi, manifestacije, projekti i poslovi za koje se sredstva osiguravaju unutar Proračuna Grada Rijeke. Osim financiranja programa, gradska uprava utvrđuje i način praćenja korištenja dodijeljenih sredstava. Utvrđivanje kulturnih programa i njihovo uvrštavanje u Program javnih potreba u kulturi provodi se putem javnog poziva koji raspisuje Odjel gradske uprave za kulturu, a stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provode Kulturna vijeća Grada koja imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Podsjetimo, Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu otvoren je 29. rujna 2021. godine i ostaje otvoren do 29. listopada 2021. godine.

Pročelnik Šarar je naglasio kako postoji mogućnost da se ukupni iznos za Javne potrebe u kulturi za 2022. godinu poveća u odnosu na ovogodišnji proračun. Također, s obzirom na neizvjesnu epidemiološku situaciju, bit će omogućeno da se široki i prozračni prostor Exportdrva stavi na raspolaganje što većem broju korisnika Javnih potreba u kulturi.

Fiume fantastika u Exportu / Foto by Jure Zivkovic

Fiume fantastika u Exportu / Foto by Jure Zivkovic

Pročelnik je najavio kako će se mijenjati kriteriji za javne potrebe u kulturi za 2023. godinu, što će biti transparentno predstavljeno u javnosti.

„Tako ćemo u široj javnosti prodiskutirati što u javnim potrebama treba promijeniti nakon EPK godine, sve kako bi sljedeće javne potrebe bile unaprijeđene i usklađene s novim vremenima, kada će biti dostupna i većina nove infrastrukture“, kazao je pročelnik Šarar.

Zahvaljujući mogućnosti sufinanciranja kroz Javne potrebe u kulturi, opstaju i održavaju se brojne manifestacije, projekti i programi nezavisne kulturne scene u Rijeci.

Samo u 2021. godini kroz Javne potrebe u kulturi sufinancirani su brojni programi od kojih izdvajamo: Riječki festival fotografije PHOTORI, Goranovo proljeće, festival Periskop, međunarodni filmski festival studentskog filma – STIFF, Ljeto na Gradini,  međunarodni festival jazz glazbe Jazz Time Rijeka, Impulse festival, Ri Rock Festival,  History film festival, vRIsak – riječki sajam knjiga i festival autora (večer zatvaranja ovogodišnjeg 14. izdanja vRIska možete pogledati na YouTube kanalu portala Moja Rijeka).