Predsjednica Gradskog vijeća, ujedno i predsjednica Odbora
za javna priznanja Dorotea Pešić Bukovac kazala je da će, uz navedene, biti
dodijeljeno i devet godišnjih Nagrada Grada Rijeke u 2012. Za značajan doprinos
unapređenju znanosti i znanstvene infrastrukture tu će nagradu dobiti
prof.dr.sc. Nevenka Ožanić, dipl. ing. građ; Dražen Mikulić za svekoliku
glumačku djelatnost u 2010. i 2011. godini, a osobito za vrhunsku kreaciju lika
Gonskea u predstavi Život lude; Mladen Urem za izniman doprinos međunarodnom
predstavljanju hrvatske književnosti Janka Polića Kamova, te afirmaciju riječkog
nakladništva; Svetozar Nilović za iznimna postignuća u organizaciji i
umjetnikom vodstvu programa muzeja Peek & Poke; prof.dr.sc. Željka Crnević
Orlić, dr. med.za izniman struni i znanstveni doprinos unapređenju i promociji
medicinskih znanosti, posebno endokrinologije i liječenju dijabetesa;
prof.dr.sc. Jelena Roganović, dr. med.za primjenu holističkog pristupa u
liječenju djece te povezivanje znanosti, kulture, zdravstva i neprofitnog
sektora na dobrobit zajednice; prof.dr.sc. Oleg Petrović, dr.med.za izniman i
prepoznatljiv doprinos razvoju riječkog rodilišta te za promicanje identiteta i
kvalitete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Dobitnik Godišnje nagrade
Grada Rijeke u 2012. godini je Streljački klub Lokomotiva za postignute
rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima te uspješan tridesetogodišnji
rad; Radovan Šoljaga, dr.med. za cjelokupni doprinos unapređenju odgoja i
obrazovanja te promicanje i razvoj sportske kulture grada Rijeke.

Dobitnici Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” u
2012. godini su Zvonimir Brozić za izniman doprinos razvoju sporta osoba s
invaliditetom u gradu Rijeci; Geodetski zavod Rijeka d.o.o. za 60 godina
uspješnog poslovanja i promicanja geodetske struke u službi razvoja grada
Rijeke i Republike Hrvatske; prim. Milan Blažević, dr.med. za vizionarstvo i
pionirski poduhvat u razvoju privatnog zdravstva; Vladimir Bruketa za veliki
doprinos očuvanju i promicanju kulturnog i povijesnog identiteta grada Rijeke;
Rock sastav Uragani za izniman doprinos razvoju riječke popularne glazbe, koji
je pomogao snaženju suvremenog urbanog lica Rijeke i Mario Schiavato za
doprinos književnosti na talijanskom jeziku, njegovanje autohtonog fiumanskog
dijalekta i popularizaciju planinarenja.