Maškarani kraval u centru Rijeke nastavlja se sve do večernjih sati, a da budemo sigurni da se zima više
neće vratiti i ovu će povorku zaključiti Halubajski zvončari.