Brod Galeb, obilazak / travanj 2017. / Foto: Ivica Nikolac

Za obnovu broda Galeb i jedne od najljepših baroknih plača
na ovim prostorima građene za Upravnu zgradu nekadašnje riječke šećerane, danas
dijela tzv. kompleksa Benčić, Gradu Rijeci je na natječaju bespovratno odobreno
69 milijuna kuna iz fondova Europske unije, odnosno 85% maksimalnog iznosa. Preostalih 12 milijuna kuna podmirit će se iz Proračuna Grada

Naime, na natječaju za dobivanje bespovratnih sredstava,
Integrirani program “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika
riječke industrijske baštine“ koji se bavi obnovom i stavljanjem u funkciju dva
reprezentativna zaštićena spomenika kulture – motornog broda Galeb i Palače
Šećerane, a kojeg je prijavio Grad Rijeka, prošao je svih sedam krugova
evaluacije i tražena sredstva su odobrena.

Riječ je o reprezentativnim zaštićenim spomenicima kulture
koji će biti dio projekta Europske prijestolnice kulture 2020. godine, Upravna
zgrada kao Muzej grada Rijeke, a brod Galeb će postati svojevrsna podružnica
ovog Muzeja. Naime, sam brod bio je dio svih režima 20. stoljeća i zato postaje
muzej u kojem će imati glavnu ulogu.

Kako je pojasnio gradonačelnik Obersnel, ideja je Galeb transformirati u brod muzej koji će posjetiteljima nuditi priču o režimu i vremenu kojeg i danas simbolizira, i to ne samo u kontekstu bivše Jugoslavije, već bitno šire, ali i priču o povijesti pomorstva budući da je Galeb izuzetno zanimljiv i u tom smislu. Uz to, Galeb će u bitno manjem obimu u odnosu na muzejski dio, imati i smještajni te ugostiteljski dio. Muzejski i javni zauzimat će približno 4000 četvornih metara broda, a smještajni i ugostiteljski tek 1000.

Ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Nikolina Radić Štivić kazala je da Grad Rijeka bavi Palačom
Šećerane od 2003. godine. Riječ je o kulturnom dobru zaštićenom još 1970.
godine od iznimnog je značaja, jer označava početke industrijalizacije u Rijeci. Sagrađena je kao upravna
zgrada tvornice šećera 1752. godine. U 19. stoljeću služila je kao
upravna zgrada tvornice duhana, a potom i tvornice motora “Rikard
Benčić”. Kao kulturno dobro, Palača Šećerane će kao Muzej grada Rijeke
pričati priču o gradu – njegovom bogatom identitetu i povijesti, ujedno
stvarajući značajan landmark u razvoju urbanog kulturnog turizma.