Ležanje na Korzu

No kad su se šetači ubrzo uvjerili kako je bezbrižna skupina samo na kratko odlučila počinuti, produžili su dalje ostavljajući ležerno društvo neka se izležava na gradskoj šetnici.