Pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu
skrb Ankica Perhat istaknula je kako je riječ o programima ustanova koje
pružaju dodatnu zdravstvenu zaštitu građanima Rijeke, budući da udruge to same
ne mogu. Riječ je o Domu zdravlja PGŽ, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ,
Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Sveučilištu u Rijeci, Medicinskom fakultetu
u Rijeci, Caritasovom domu za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja Sv. Ana,
Centru za rehabilitaciju “Fortica” Kraljevica, Dnevnom centru
“Slava Raškaj” Rijeka, Domu za odrasle osobe Turnić, Domu za starije
i nemoćne osobe “Kantrida” i Ordinaciji za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju Mile Batinić. Programi koje će Grad Rijeka nastaviti
sufinancirati u 2016. godini usmjereni na promicanje zdravlja, prevenciju
ovisnosti, prevenciju i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti, na socijalnu i
psihosocijalnu zaštitu žena, djece, teško bolesnih osoba, djece s teškoćama u
razvoju i osoba s invaliditetom te osoba starije životne dobi.

Osim toga, Grad Rijeka će u 2016.
nastaviti financirati projekte i programe Gradskog društva Crvenog križa
Rijeka, za što će se izdvojiti 2.396.000 kuna. Od tog iznosa, 2.200.000 kuna
raspoređeno je za svakodnevni rad Pučke kuhinje, a ostatak za smještaj u Domu
Crvenog križa, Kampu za mlade Crvenog križa iz obitelji socijalnih potreba,
službu traženja, edukaciju učenika za pružanje prve pomoći, program
dobrovoljnog darivanja krvi, priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim
situacijama te zdravstveno prosvjećivanje građana u mjesnim odborima. Perhat je
naglasila kako Grad Rijeka s 800.000 kuna financira i organizirani prijevoz
dobrovoljnih darivatelja krvi, što se iz programa financiranja Crvenog križa ne
vidi, a plaća se Autotroleju.