Dječji vrtić Zvonimir Cviić na Podmurvicama

Predstava
govori o važnosti očuvanja ozonskog omotača, te zaštiti od štetnog sunčevog
zračenja. Predviđena je za stariju vrtićku i mlađu školsku djecu i uključuje
interakciju sudionika i edukativni poklon za svako dijete.

Republika
Hrvatska potpisnica je Montrealskog protokola, najuspješnijeg međunarodnog
sporazuma u zaštiti okoliša kojeg su ratificirale sve države članice UN-a i
koji je primjer uspješne međunarodne suradnje razvijenih i država u razvoju u
zaštiti globalnih ciljeva. Bez provedbe Montrealskog
protokola oštećenje ozonskog sloja
bilo bi deset puta veće nego što je danas. Njegovom provedbom je ujedno
postignuto smanjenje učinka globalnog zatopljenja i promjene klime.