Radovi su financirani iz proračuna Grada Rijeke, a projekt
za gradnju novog kružnog raskrižja izradio je Rijeka promet.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova na izgradnji novog
kružnog toka iznosi 186.276,26 kuna, a izvođač građevinskih radova je
Zanatoprema Rijeka.

Radove na uređenju horizontalne prometne signalizacije u
najvećem obimu izveo je Rijeka promet.

Prije početka radova, Rijeka promet izradio je elaborat
Tehničke pripreme za uređenje ovog raskrižja te je utvrđena mogućnost
rekonstrukcije raskrižja uspostavom kružnog odvijanja prometa. Potom je u
Rijeka prometu izrađen i izvedbeni projekt Prometnog rješenja privremenog kružnog
raskrižja ulica Vladivoja i Milivoja Lenca – Nova cesta.

Cilj projekta bila je rekonstrukcija postojećeg „T“
raskrižja uspostavljanjem kružnog prometnog toka, čime se povećava sigurnost
odvijanja prometa kroz ovo raskrižje.

Naime, uključivanje vozila iz ulice Vladivoja i Milivoja
Lenca u prometni tok prema središtu grada bilo je znatno otežano pa i opasno,
prvenstveno zbog velike brzine kojom su se kretala vozila  na glavnom smjeru Primorska-Nova
cesta-središte grada. 

Analiza brojanja prometa, koje je izvršeno početkom travnja
2011. godine,  potvrdila je potrebu za
rekonstrukcijom raskrižja i poboljšanjem prometnog toka, s ciljem
izjednačavanja prednosti uključivanja u promet iz svih smjerova.

Kalendar događanja