Gradonačelnik Vojko Obersnel i ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka Davorka Guštin sa suradnicima su 17. listopada obišli gradilište Dječjeg vrtića Đurđice na Vojaku, čija je gradnja započela u lipnju, a trebala bi biti završena krajem godine. Radovi su započeli uklanjanjem postojećeg vrtića Đurđice kako bi se na istom mjestu izgradio veći, moderniji objekt koji će moći primiti 175 djece.

Novi vrtić Đurđice gradi se po principu primijenjenom na
izgradnji nedavno dovršenog novog objekta vrtića Morčić na Gornjoj Vežici –
modularnom gradnjom od čeličnih predfabriciranih elemenata.

Na gradilištu vrtića Đurđice ukupno je montirano 64 modula
koji zajedno čine objekt ukupne površine 2.000 m2. Novi objekt vrtića Đurđice
će, kao i vrtić Morčić, imati prizemlje i prvi kat čime će biti povećan
kapacitet vrtića. Isto tako, obzirom da se radi o novoj i modernoj građevini,
bit će podignuta kvaliteta smještaja djece i uvjeta rada, ali i smanjeni
zahtjevi za potrošnju energije za grijanje i hlađenje objekta.

Gradonačelnik Vojko Obersnel i ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka Davorka Guštin sa suradnicima su 17. listopada obišli gradilište Dječjeg vrtića Đurđice na Vojaku, čija je gradnja započela u lipnju, a trebala bi biti završena krajem godine. Radovi su započeli uklanjanjem postojećeg vrtića Đurđice kako bi se na istom mjestu izgradio veći, moderniji objekt koji će moći primiti 175 djece. Izgradnja novog vrtića Đurđice i u lipnju dovršenog novog
vrtića Morčić dio je istog projekta čija je ukupna vrijednost oko 34,7 milijuna
kuna. Radovi se financiraju iz kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a
Grad Rijeka je, kao osnivač ustanove, Dječjem vrtiću Rijeka osigurao sredstva
za otplatu tog kredita. Vrijednost radova iznosi
17,8 milijuna kuna.

Dodatno, Grad Rijeka je u projekte vrtića Morčić i Đurđice
uložio još oko dva milijuna kuna proračunskih sredstava. Projektnu
dokumentaciju izradio je Tomislav Kukin, dipl.ing.arh. Radove izvodi tvrtka
Jedinstvo Krapina d.o.o. uz nadzor tvrtke PRO STUDIO d.o.o. iz Viškova.

Grad Rijeka u suradnji s Talijanskom unijom priprema
izgradnju novog vrtića na području Krnjeva, za potrebe pripadnika talijanske
nacionalne manjine. Također, u pripremi je i izgradnja novog vrtića na području
Rastočina, čija će se dokumentacija pripremati iduće godine, dok bi izgradnja
započela u 2019.

Više u prilogu.