Nastupom dječjih zborova Morčići i Mali Riječani na Pavlinskom trgu u četvrtak, 31. kolovoza, završeno je ovogodišnje Ljeto u Starom gradu. Uz nastup mališana, održala se i tradicionalna nagradna dječja likovna igraonica pod nazivom Volim Školjić i Stari grad na kojoj su sudjelovali svi mališani predškolskog i školskog uzrasta.

Manifestaciju Ljeto u Starom gradu prije 12 godina
pokrenuo je Mjesni odbor Školjić u suradnji s Gradom Rijekom i Turističkom
zajednicom grada Rijeke sa željom da se i u mjesecu kada je sličnih kulturno-zabavnih
programa nešto manje, Riječanima i turistima ponudi glazbeni i filmski program
te ukaže na ambijentalnu vrijednost trgova u riječkom Starom gradu. Stoga su se
programi odvijali ne samo na Pavlinskom, nego i na drugim trgovima Starog grada. Oni su upravo zahvaljujući uređenju postali mjesta održavanja raznih manifestacija te
okupljanja sve većeg broja Riječana i posjetitelja.