Ovogodišnji moto Svjetskog dana oralnog zdravlja je
„Zdravi zubi za zdrav život”, a višednevna akcija se provodi pod pokroviteljstvom
Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u suradnji s
Klinikom za dentalnu medicinu KBC-a Rijeka i Katedrom za Dječju stomatologiju i
ortodonciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci organizira niz
aktivnosti u dječjim vrtićima na temu očuvanja oralnog zdravlja. U 2014. godini
pregledano je 5236 djece, a rezultati pokazuju da u predškolskoj dobi 40,03%
djece ima karijes, kod šestogodišnjaka njih 72,25% ima karijes, a kod
dvanaestogodišnjaka 74,76%. Uz to vrlo je mali postotak saniranih zuba,
pogotovo mliječnih.

U sklopu aktivnosti
Programa, u vrtiće se „vraća” dobra praksa četkanja zuba. Djeca u svojim
odgojnim skupinama nakon podnevnog obroka peru zube.
Studenti stomatologije danas su posjetili Dječji vrtić Potok gdje su najmlađima
pokazali kako pravilno prati i četkati zube. Cilj aktivnosti je naglasiti
važnosti očuvanja oralnog zdravlja.
Programom se nastoji podići svjesnost roditelja i djece o važnosti održavanja
pravilne oralne higijene od najranije dobi, redovnog posjećivanja liječnika
dentalne medicine, s ciljem postizanja dobrog oralnog zdravlja.