Društvo naša djeca Rijeka pripremilo je i bogat program posvećen 30. obljetnici Konvencije UN-a o pravima djeteta. Mladi članovi udruge crtali su po pločniku, sudjelovali u putujućoj terenskoj radionici Mladih čuvara okoliša te organizirali dječji forum.

Manifestaciju obilježavanja Međunarodnog dana djeteta i Dječjeg tjedna organiziraju Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo u suradnji s udrugama i ustanovama grada Rijeke.