Na poziv Grada Rijeke za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za 2019. i 2020. godinu stigao je rekordan broj prijava, čak 40, među kojima je stručno povjerenstvo sastavilo listu devet građevina koje će se obnoviti u naredne dvije godine. Jedna od njih, na adresi Laginjina 19, ima spomeničku vrijednost, a radi se o Casi Nave (kuća brod), koja je naziv dobila po svom specifičnom izgledu.

Lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente usvojena je na 35. gradonačelnikovom kolegiju, a pored Case Nave, na njoj se nalaze i tri građevine s povijesno-arhitektonskom i povijesno-urbanističkom vrijednosti i to na adresama Antona Dalmatina 7, Gnambova 2 i Vjenceslava Novaka 18, kao i pet građevina, na adresama Pavla Rittera Vitezovića 2, Šime Ljubića 4, Verdieva 5, Ante Starčevića 2, Trpimirova 5, koje po konzervatorskoj valorizaciji imaju definiranu arhitekturu.

U 2019. godini započelo bi se s provođenjem programa na građevinama na adresama Antuna Dalmatina 7, Pavla Rittera Vitezovića 5, Šime Ljubića 4, Ante Starčevića 2 i Vjenceslava Novaka 18. Ukoliko bi se svi programi za 2019. realizirali po prijavama u cijelosti, potrebna sredstva za
ukupnu realizaciju programa iznosila bi 3.280,574,16 kuna.

U 2020. godini izvodila bi se obnova zgrada na adresama Gnambova 2, Laginjina 19, Verdieva 5 i Trpimirova 5. Ukoliko bi se svi programi u 2020. realizirali po prijavama u cijelosti, potrebna sredstva za realizaciju programa iznosila bi 3.232.939,51 kuna.

Nakon što vlasnici/suvlasnici građevina provedu postupak nabave radova sanacije i obnove građevina, Grad Rijeka će s istima sklopiti ugovore o sufinanciranju njihovih Programa.

Pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar je istaknuo kako je prvotna lista predložena od strane povjerenstva sadržavala je još dvije građevine, no njihovi su vlasnici odustali od daljnjeg uključivanja u program tijekom dodatnog roka u kojem su prijavitelji pozvani da dopune svoje prijave.

„Jedna od građevina koje su bile prvotno prijavljene bio je i Mali neboder na adresi Ciottina 20, koji su se na javni poziv prijavili na naš poticaj, no u međuvremenu su zaključili kako ne mogu osigurati vlastito
financijsko učešće u projektu u vidu zaduživanja,“ kazao je pročelnik Šarar.

Za provođenje programa od 2007. godine od kada su prva pročelja obnovljena do danas, iz sredstava spomeničke rente za tu namjenu, temeljem sedam javnih poziva utrošeno je ukupno 20.251.215,73 kn i obnovljena je 51 građevina na području Urbanističke cjeline Grada Rijeke.