Hrvatska je dosad imala funkcionalan sustav prikupljanja
krvi, ali potrebe za krvlju iz godine u godinu rastu i sve ih je teže pratiti.
To se dobro vidjelo ljetos kada su bolnice u Rijeci i Splitu ostale bez krvi, a
u Rijeci je i nedavno alarmirana javnost zbog nedostatka krvi.

„Kako bismo
izbjegli pogoršanje situacije u pogledu darivanja krvi na području cijele države,
iznimno je važno skrenuti pozornost javnosti na tu temu“, navodi riječki Crveni
križ u priopćenju, dodajući kako zbog napretka medicine potrebe za krvlju i krvnim
pripravcima rastu. 

“Pitanje je koliko će dugo te potrebe moći biti zadovoljene
s obzirom na to da je populacija darivatelja sve starija pa sve manje mogu
darivati krv, a mladih koji se odazivaju na akcije darivanja krvi, nema
dovoljno što znači da ih je potrebno animirati”, zaključuje Crveni križ.