Rak vrata maternice bolest je koja se može spriječiti cijepljenjem, odnosno jednostavno otkriti u ranom stadiju. Nažalost, još je uvijek neopravdano visoki pobol od raka vrata maternice, koji se često javlja u mlađoj dobi, te vrlo često u stadiju kada su mogućnosti liječenja ograničene. Upravo iz tog razloga, cilj akcije je podsjetiti na važnost prevencije i
redovitih ginekoloških pregleda.

Dan mimoza 2020Na prigodnom štandu građani će moći doznati informacije o prevenciji raka vrata maternice te ostalih tumora, a prigodnom prodajom mimoza po simboličnim cijenama skupljati humanitarni prilozi za daljnji rad Lige na promicanju znanja o raku.

Dio kampanje je i niz tribina o ženskom zdravlju koje će se održati 20. siječnja u 18 sati u Rijeci u Gradskoj vijećnici, a koje Liga organizira tijekom 14. europskog tjedna prevencije raka vrata maternice.

Akciju podržavaju i Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeka, Primorsko-goranska županija, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Dom zdravlja PGŽ-a, KBC Rijeka, Gradska društva Crvenog križa, Medicinska škola Rijeka, JGL – Jadran galenski laboratorij te drugi gradovi i općine.