Svim ženama želimo sretan i ponosan Međunarodni dan žena!

Na današnji dan, 8. ožujka, širom svijeta se slavi dugogodišnja borba za
ekonomsku, političku i društvenu ravnopravnost žena i muškarca.