Branko Kukurin (Kopar, 1950.), magistar je književnosti i izlagao je na preko šezdeset skupnih i samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu, a svoje fotografije objavljivao je u domaćim i inozemnim edicijama, enciklopedijama, zbornicima, promidžbenim turističkim materijalima. Glavna tema su mu zavičajne kulturološke teme, tradicijsko nasljeđe, putopisna, teatarska, turistička i dokumentaristička fotografija, a Kastav, kao glavni grad užeg i šireg zavičaja, sa svojim ljudima, prirodnim ljepotama, poviješću i sadašnjošću
trajna su mu i nepresušna inspiracija.

Boris Sušanj (Rijeka, 1949.) završio je Trgovačku školu, Odjel za fotografe 1968. godine. Kao profesionalni fotograf radio je u izdavačkom poduzeću Edit, u listu talijanske manjine La voce del popolo od 1973. do 1993. te povremeno u Novom listu. Od 1993. ima fotografski atelje u Viškovu. U fokusu njegovog rada je zavičajno kulturno nasljeđe i tradicije, tj. nematerijalna kulturna baština s posebnim naglaskom na Halubajske zvončare. Njegove
fotografije objavljivane su u riječkoj štampi, mnogim promidžbenim materijalima, edicijama i monografijama.

Izložba će biti otvorena do 19. studenog 2019., a u video prilogu pogledajte kako je proteklo otvorenje.