Time je nastavljena suradnja Grada Rijeke i KBC Rijeka na
području informacijsko komunikacijskih tehnologija i proširenja mreže
besplatnog Wi-Fi Interneta
.

Od ljeta 2013. signalom besplatnog bežičnog Interneta
obuhvaćeni su:

 • Poliklinika
 • Dnevna bolnica
 • Zavod za
  kardiologiju, pulmologiju, alergologiju i imunologiju
 • Klinika za
  pedijatriju
 • Zavod za
  neurologiju i psihijatriju dječje dobi
 • Zavod za
  gastroenergologiju, nefrologiju i endokrinologiju
 • Odjel za
  hematologiju i onkologiju

Sada je dodatnih 5 pristupnih točaka postavljeno na Odjelu
za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu dječje dobi, te 7 pristupnih točaka na
Klinici za dječju kirurgiju.

Time je ukupan broj pristupnih točaka na području KBC Rijeka
– Dječja bolnica Kantrida povećan na 23, dok ukupno na području Grada Rijeke
ima 112 pristupnih točaka.