Besplatna pravna pomoć za građane u Udruzi SOS Rijeka

Pravna klinika pruža primarnu besplatnu pravnu pomoć u svim pravnim područjima i svim građanima u potrebi.

Građani će moći dobiti besplatnu pravnu pomoć u srijedu, 23. studenoga 2016., od 10 do 14 sati, u udruzi SOS Rijeka, na adresi Verdijeva 11.

Zainteresirani se mole da sa sobom ponesu svu relevantnu dokumentaciju.

U udruzi SOS Rijeka besplatnu primarnu pravnu pomoć svakodnevno mogu dobiti i žrtve svih oblika nasilja.

Više informacija može se dobiti putem e-maila: pomoc@sos-rijeka.org, na broju telefona 051 211 888 ili mobitela 099 311 8880.