Građani i građanke danas će od 10 do 14 sati moći dobiti besplatnu pravnu u udruzi SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, na adresi Verdijeva 11. Naime, udruzi ponovno dolazi u posjet  Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu koja besplatno pruža primarnu pravnu pomoć u svim pravnim područjima i svima u potrebi.

Zainteresirani se mole da
sa sobom ponesu svu relevantnu dokumentaciju, a više informacija mogu dobiti
putem e-maila: pomoc@sos-rijeka.org, na broju telefona 051211888 ili mobitela
0993118880.

Također podsjećamo da žrtve svih oblika nasilja i/ili druge
socijalno osjetljive skupine građana svakodnevno mogu dobiti besplatnu primarnu
pravnu pomoć (nevezano uz posjet Pravne klinike) u vezi s obiteljskim i drugim
statusnopravnim pitanjima, prava žrtava vezano za  kazneno i prekršajno pravo, socijalna prava
(socijalna skrb, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prava za vrijeme
nazaposlenosti i sl.) radno i antidiskriminacijsko pravo te druga pravna
pitanja ako su neodvojivo povezana s nekim od navedenih pravnih područja.