APOS Grada Rijeke

Nakon pozivanja svih podnositelja zahtjeva, Konačna lista je
„iscrpljena“ te se s danom 31.03.2015.g. utvrđuje ažurirana Konačna
lista prvenstva potencijalnih kupaca stanova od 03.07.2013.g. na koju su
uvršteni podnositelji zahtjeva koji nisu iskoristili mogućnost kupnje
stana za gore navedene lokacije, a tu mogućnost mogu iskoristiti ukoliko
se u roku važenja Liste prvenstva pojave novi stanovi raspoloživi za
prodaju.

Uz ažuriranu listu utvrđuju se i Konačna lista potencijalnih kupaca
stanova koji su realizirali kupovinu te Konačna lista potencijalnih
kupaca stanova brisanih sa liste.

Poveznice na liste: