Gradsko vijeće je s 19 glasova za (SDP, PGS, HSU, IDS, Laburisti, SDSS, HNS i Hrvoje Burić iz Nezavisne liste Bura) i 17 protiv (HDZ, Akcija mladih, Lista za Rijeku, Živi zid, Most te nezavisni vijećnici Marinko Koljanin i Josip Kukuljan) donijelo odluku o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke Tihomira Čordaševa.

Donesena je i odluka da Gradsko vijeće ubuduće vodi Andrej
Poropat iz HNS-a, što je prihvaćeno s 21 glasom za (SDP, PGS, HSU, IDS,
Laburisti, SDSS, HNS, Lista za Rijeku te Zvonimir Peranić iz Mosta), protiv je
bilo 14 vijećnika, a suzdržani su bili nezavisni vijećnik Marinko Koljanin te
Hrvoje Burić iz Nezavisne liste Bura.

Razrješenje Čordaševa predložili su vijećnici SDP-a, PGS-a,
HNS-a i HSU-a, pojašnjavajući kako je svojim postupcima naštetio ugledu Vijeća.
Kao prvi razlog za njegovo razrješenje navedeno je kako je nesazivanjem
sjednica sukladno Poslovniku, koji govori da sjednice održavaju u pravilu
četvrtog četvrtka u mjesecu, prilagođavajući ga pojedincima, doveo druge
vijećnike u neravnopravan položaj. Čordaševu su zamjerili što nije spriječio
vijećnika Balabana da postavi pitanje koje se tiče njegovog vlastitog stambenog
pitanja, što je Poslovnikom zabranjeno, dok se glavna primjedba odnosila na
činjenicu što Statut Gada Rijeke nije usklađen sa zakonom. Predlagatelji smatraju
kako je predsjednik Vijeća, sukladno odredbama Poslovnika, trebao usmjeravati
raspravu u konstruktivnom smjeru s ciljem da Grad Rijeka ispuni svoje zakonske
obveze te da je, time što ni sam nije glasovao za izmjene Statuta, poslao
poruku javnosti kako je u Vijeću bitnije politiziranje od zakonitog donošenja
odluka.

U ime predlagatelja razloge traženja razrješenja pojasnila
je vijećnica Ana Trošelj (PGS), istaknuvši kako Čordašev vjerojatno više ne
uživa povjerenje većine vijećnika i da je legitimno to provjeriti.

Vijećnik Josip Ostrogović je istaknuo kako HDZ ne želi
sudjelovati u manipulaciji pri tumačenju Poslovnika, istaknuvši kako se u njemu
samo daje sugestija o terminu sazivanja sjednica. Smatra kako Balaban nije
iskoristio položaj vijećnika u svoju korist, budući da nije postavio pitanje,
već samo odgovorio na repliku. Prozivanje Čordaševa za nedonošenje Statuta
ocijenio je udarcem na demokratske slobode, istaknuvši kako su predlagatelji
predsjedniku zamjerili davanje mogućnosti vijećnicima izabranim od građana da
slobodno iznesu svoj politički stav, a Čordaševu pravo da se po vlastitoj
savjesti opredijeli kod glasovanja.

Vijećnik Sandro Vizler (HNS) kazao je kako njegov ugled
narušen kad se sjednica ne sazove jednom mjesečno, a on kao vijećnik za to
primi naknadu. Dodao je da je Čordašev na
početku imao punu podršku HNS-a, no postepeno se podrška gubila,
dodajući kako HNS smatra da Gradsko vijeće ne funkcionira dovoljno
dobro te kako je odgovornost vijećnika, prije izbora kao krajnjeg rješenja,
pronaći osobu koja će Gradsko vijeće odvesti u konstruktivnijem smjeru.

Vijećnik Danko Švorinić istaknuo je kako
će Lista za Rijeku, ne želeći da se zablokira rad Gradsko vijeća, podržati
jedinog kandidata predloženog za predsjednika Gradskog vijeća.

Vijećnik Vojko Braut u ime kluba SDP-Laburisti-SDSS,
kazao je kako je prijedlog razrješenja ustvari davanje odgovora na političko
pitanje uživa li Tihomir Čordašev povjerenje vijećnika. Istaknuo je kako je
Gradsko vijeće opterećeno dubokim podjelama, te da vijećnici više opterećeni
međusobnim prepucavanjima, nego donošenjem odluka na dobrobit građana. „Ne
mislim da je to isključivo odgovornost predsjednika, ali smo svjesni da se
modus rada u Gradskom vijeću mora promijeniti te ići u smjeru šire suradnje i
odgovornijeg donošenja odluka,“ kazao je vijećnik Braut.

Ističući kako su predlagatelji sami kazali koji su pravi
razlozi traženja razrješenja, vijećnik Andrej Briščik je kazao kako klub Akcije
mladih i Živog zida neće podržati razrješenje. Vijećnica Petra Mandić (Most)
upitala se je li jedini cilj prijedloga razrješenja ponovna koncentracija
vlasti u rukama vijećnika okupljenih oko SDP-a i gradonačelnika Vojka
Obersnela.

Vijećnik Hrvoje Burić kazao je kako je glavni razlog zašto
će glasati za razrješenje ocjena da je tijekom suradnje s Akcijom mladih kako u
Gradskom vijeću, tako i u Županijskoj skupštini, ta stranka izgubila
vjerodostojnost u očima Nezavisne liste Bura.

Prije izglasavanja Tihomir Čordašev je naglasio kako odredbe
Statuta nisu u sukobu sa zakonom, odnosno da je nezakonit, gradonačelnik bi
mogao iskoristiti svoje zakonske obveze i staviti ga izvan snage. Također je
dodao kako svojim postupcima nije povrijedio ugled i čast Gradskog vijeća.

U ime predlagatelja novog predsjednika, vijećnik HNS-a
Sandro Vizler kazao je kako smatra da će odlučnost i političko iskustvo Andreja
Poropata omogućiti da rad Gradskog vijeća krene u konstruktivnijem smjeru.
Vijećnik Kristjan Staničić (HDZ) je predložio da se odgodi odluka za mjesec
dana, kako bi se vijećnici konzultirali o mogućem rješenju, dok je nezavisni
vijećnik Josip Kukuljan istaknuo će s Poropatom na čelu Gradskog vijeća gradske
usluge poskupjeti. Vijećnici HNS-a odgovorili su kako su se upravo oni u svom
djelovanju u Gradskom vijeću zalagali za poskupljenje cijena Energa.

Nakon izbora na funkciju predsjednika Gradskog vijeća,
Poropat je zahvalio na povjerenju te kazao kako se obvezuje na učinkovitost u
radu, kako u korist vijećnika, tako i svih građana.