Althea Thauberger

Ova Kanađanka rođena je 1970. u
Vancouveru  a svoje umjetničko obrazovanje stekla je na Sveučilištima 
Concordia i  Viktoria. U svom radu koristi široku paletu različitih medija
a primarno ju okupira fotografija. Često isti rad prezentira zvukovno,
pokretom, fotografijom i videom.  Svoj rad postavlja u socijalni i
politički kontekst kroz vlastitu alegoričnu interpretaciju. Često uključuje
slučajne i namjerne aktere koji postaju dio njenog umjetničkog izražavanja. Dobitnica
je nagrade “The Grange Prize”, Canada (2011.). Izlagala je na 17.
Biennalu u Sydneyu, u The Andy Warhol Museum (Pittsburgh),
Vancuver Art Gallery, Singapore History Museum, Berkley Art Museum i u
mnogim drugim lokacijama.

Gostovanje Althee Thauberger omogućila je
kanadska fondacija Musagetes, s kojom Rijeka surađuje još od 2009., kad je
organiziran međunarodni susret umjetnika, kulturnih djelatnika i intelektualaca
koji su raspravljali o relevantnim društvenim i kulturnim pitanjima. Fondacija
Musagetes također je omogućila i gostovanje dvoje umjetnika, Laetitie Sonami i
Matthewa Mazzotta, koji su radili na projektima propitivanja identiteta grada,
kao i gostovanje kanadskog umjetničko-istraživačkog projekta DodoLab, koji
je u suradnji s lokalnim partnerima ispitivao ideje o gradu i njegovoj
budućnosti.

Na druženju u Kortilu razgovarali smo s Irenom
Kregar Šegota iz Odjela za kulturu i s Altheom Thaurberger: