Foto: http://www.hkd-teatar.com

Festival novih
dramaturgija Prapremier održava se od
2. do 10. listopada u gradu Bydgoszczu u sjeverozapadnoj poljskoj pokrajini
Pomeraniji. Festival traje devet dana tijekom kojih će biti izvedeno devet
poljskih i šest inozemnih predstava, pet koncerata, dvije debate, profesionalna
konferencija na temu „Nove dramaturgije i njihov odmak od Shakespearea“, te
brojna prateća događanja.

U festivalu sudjeluju neki
od vodećih profesionalnih kazališta iz poljskih gradova: Varšave, Krakova,
Poznana kao i domaćina Bydoszcza. „Aleksandra Zec”, autorski projekta Olivera
Frljića i dramaturga Marina Blaževića, jedina je produkcija iz Hrvatske, a
sudjeluju i kazališta iz Njemačke, Nizozemske, Švicarske, Libanona i Velike
Britanije.
Predstavu  izvode Jelena Lopatić, Tanja Smoje, Jasmin Mekić,  Nikola Nedić,
Jurica Marčec, Mirta Polanović  i djevojčice Jana Mileusnić, Lucia
Filičić, Nina Batinić i Morana Mladić.

Autorski fokus u novim
dramaturgijama je na suštinu političkih, ekonomskih i socijalnih pitanja, kojim
dramski autori potvrđuju potpuno, odvažno i uspješno sudjelovanje u javnoj
debati aktivno gradeći novi oblik političkog, ekonomskog, socijalnog, kulturnog
i egzistencijalnog poretka. Svjetske teme i pitanja predmet su interesa i
preplitanja umjetničkih formi, žanrova, metoda 
i načina razmišljanja, i u posljednjih par godina postale su gotovo
najvažnije na planu umjetničke kreacije.