Akciju provodi Odjel gradske uprave
za zdravstvo i socijalnu skrb, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi
(“Službene novine PGŽ” br.21/12).

 

Zaprimat će se zahtjevi za
ostvarivanje sljedećih prava:

1.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku
učenika osnovnih škola,
a mogu ga ostvariti hrvatski
državljani, građani grada Rijeke, koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet
prihoda ili posebni uvjet.

 

2.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima
(cjelodnevni i poludnevni boravak),
a mogu ga ostvariti hrvatski državljani,
građani grada Rijeke, koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda, uvjet
korištenja dječjeg doplatka ili posebni uvjet.

 

3.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza za redovite učenike
srednje škole i redovite studente,
a mogu ga ostvariti redoviti učenici i
studenti ukoliko ostvaruju socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

 


 

Pravo na pomoć za podmirenje
troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola
korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

1.
socijalni uvjet – ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje:

–         
pravo na pomoć za uzdržavanje,

–         
pravo na doplatak za pomoć i njegu
(isključivo ako rješenje Centra glasi na ime učenika),

–         
pravo na osobnu invalidninu
(isključivo ako rješenje Centra glasi na ime učenika),

–         
dijete/učenik smješten u
udomiteljsku obitelj

 

Potrebni
dokumenti za ostvarivanje prava:

–         
rješenje Centra za socijalnu skrb
Rijeka (izvornik na uvid, preslika istog i zadnja uplatnica Centra),

–         
osobna iskaznica jednog od
roditelja (na uvid)

 

2.
uvjet prihoda – ako prosječni mjesečni prihod kućanstva isplaćen u posljednja
tri mjeseca iznosi:

–         
 dvočlano kućanstvo                                do 2.900,00 kuna

–         
 tročlano kućanstvo                                 do 3.900,00 kuna

–         
 četveročlano kućanstvo                          do 5.000,00 kuna

–         
 kućanstvo s više od 4 člana: cenzus prihoda za
svakog člana povećava se za 700,00 kuna

 

Potrebni
dokumenti za ostvarivanje prava:

–         
potvrda o prihodima svih članova
kućanstva isplaćenih u posljednja 3 mjeseca,

–         
uvjerenje MUP-a o prebivalištu za
sve članove kućanstva,

–         
potvrda o broju članova kućanstva,
(gornji dio računa RI-stana ili potvrdu ovlaštenog predstavnika stanara),

–         
za sve članove kućanstva dokazati
status odgovarajućom potvrdom (npr. za nezaposlene uvid u evidencijski karton
Zavoda za zapošljavanje za zadnja tri mjeseca, potvrda o statusu samohranog
roditelja, za redovite učenike srednje škole/fakulteta potvrdu o redovitom
školovanju/studiranju, i sl.),

–         
osobna iskaznica jednog od
roditelja (na uvid)

 

3.
posebni uvjet –  sve kategorije
stradalnika iz Domovinskog rata:

Potrebni
dokumenti za ostvarivanje prava:

–         
rješenje nadležnog tijela
(izvornik na uvid i preslika),

–         
osobna iskaznica jednog od
roditelja/staratelja (na uvid)

 

Zahtjevi
za ostvarivanje ovog prava zaprimat će se od 27. kolovoza do do 21. rujna 2012.
godine, od 8.30 do 15.30 sati, u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalter
br. 5

 

 


Pravo na pomoć za podmirenje
troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni
boravak) korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

 

1.
socijalni uvjet – ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje:

–         
pravo na pomoć za uzdržavanje,

–         
pravo na doplatak za pomoć i njegu
(isključivo ako rješenje Centra glasi na ime djeteta),

–         
pravo na osobnu invalidninu
(isključivo ako rješenje Centra glasi na ime djeteta)

–         
dijete/učenik smješten u
udomiteljsku obitelj

 

     Potrebni dokumenti za
ostvarivanje prava:

–         
rješenje Centra za socijalnu skrb
Rijeka (izvornik na uvid, preslika istog i zadnja uplatnica Centra),

–         
osobna iskaznica jednog od
roditelja (na uvid)

 

2.
uvjet prihoda – ako prosječni mjesečni prihod kućanstva isplaćen u posljednja
tri mjeseca iznosi:

–         
 dvočlano kućanstvo                                do 2.900,00 kuna

–         
 tročlano kućanstvo                                 do 3.900,00 kuna

–         
 četveročlano kućanstvo                          do 5.000,00 kuna

–         
kućanstvo s više od 4 člana:
cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 700,00 kuna

 

            Potrebni
dokumenti za ostvarivanje prava:

–         
potvrda o prihodima svih članova
kućanstva isplaćenih u posljednja 3 mjeseca,

–         
uvjerenje MUP-a o prebivalištu za
sve članove kućanstva,

–         
potvrda o broju članova kućanstva
(gornji dio račun RI-stana ili potvrdu ovlaštenog predstavnika stanara),

–         
za sve članove kućanstva dokazati
status odgovarajućom potvrdom (npr. za nezaposlene uvid u evidencijski karton
Zavoda za zapošljavanje za zadnja tri mjeseca, potvrda o statusu samohranog
roditelja, za redovite učenike srednje škole/fakulteta potvrdu o redovitom
školovanju/studiranju, i sl.),

–         
osobna iskaznica jednog od
roditelja (na uvid).

 

3.
uvjet korištenja dječjeg doplatka (u visini 30%):

Potrebni
dokumenti za ostvarivanje prava:

–         
rješenje o dječjem doplatku za
tekuću godinu (izvornik na uvid i preslika),

–         
osobna iskaznica jednog od
roditelja (na uvid).

 

4.
posebni uvjet –  sve kategorije
stradalnika iz Domovinskog rata:

Potrebni
dokumenti za ostvarivanje prava:

–         
rješenje nadležnog tijela
(izvornik na uvid i preslika),

–         
osobna iskaznica jednog od
roditelja/staratelja (na uvid)

 

 

Zahtjevi
za ostvarivanje ovog prava zaprimat će se od 27. kolovoza do do 21. rujna 2012.
godine, od 8.30 do 15.30 sati, u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalter
br. 5

 

 

 

Pravo na pomoć za podmirenje
troškova javnog prijevoza za redovite učenike srednje škole i redovite studente
učenik/student može ostvariti ako kućanstvo ispunjava jedan od slijedećih
uvjeta:

 

1.
socijalni uvjet – ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje:

–         
pravo na pomoć za uzdržavanje,

–         
uč./stud. smješten u udomiteljsku
obitelj

 

Potrebni dokumenti za ostvarivanje prava:

–         
rješenje Centra za socijalnu skrb
Rijeka (izvornik na uvid, preslika istog i zadnja uplatnica Centra),

–         
potvrda o redovitom
školovanju/studiranju za učenike srednje škole/fakulteta,

–         
osobna iskaznica (na uvid)

 

2.
uvjet prihoda – ako prosječni mjesečni prihod kućanstva isplaćen u posljednja
tri mjeseca iznosi za:

–         
dvočlano kućanstvo                                 do 2.900,00
kuna

–         
tročlano kućanstvo                                  do 3.900,00
kuna

–         
četveročlano kućanstvo                           do 5.000,00 kuna

–         
kućanstvo s više od 4 člana:
cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 700,00 kuna

 

Potrebni dokumenti za ostvarivanje prava:

–         
potvrda o prihodima svih članova
kućanstva isplaćenih u posljednja 3 mjeseca,

–         
uvjerenje MUP-a o prebivalištu za
sve članove kućanstva,

–         
potvrda o broju članova kućanstva
(gornji dio računa Ri-stana ili potvrdu ovlaštenog predstavnika stanara),

–         
za sve članove kućanstva dokazati
status odgovarajućom potvrdom (npr. za nezaposlene uvid u evidencijski karton
Zavoda za zapošljavanje za posljednja tri mjeseca, za redovite učenike srednje
škole/fakulteta potvrdu o redovitom školovanju/studiranju, i sl.),

–         
osobna iskaznica (na uvid)

 

3.
posebni uvjet – sve kategorije stradalnika iz 
Domovinskog rata:
 

Potrebni dokumenti za ostvarivanje prava:

–         
rješenje nadležnog organa
(izvornik na uvid i preslika),

–         
potvrda o redovitom
školovanju/studiranju za učenike srednje škole/fakulteta,

–         
osobna iskaznica jednog od
roditelja/staratelja (na uvid)

 

 

Zahtjevi
za ostvarivanje ovog prava zaprimat će se od 27. kolovoza do 14. rujna 2012.
godine, od 8.30 do 15.30 sati, u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalter
br. 5.

Kalendar događanja