Tablete

“Smanjenje broja prijava
nuspojava na području cjepiva rezultat je provedenih regulatornih akcija
te posljedičnim promjenama u obaveznom kalendaru cijepljenja”, pa je
tako tjekom 2009. prijavljeno 389 nuspojava cjepiva u odnosu na 2008.
kada su zaprimljene 654 prijave nuspojava, navodi u izvješću Agencija.

Kod ostalih lijekova broj prijava je porastao sa 611 u 2008.
godini na 776 u 2009. godini.

Najviše prijava odnosilo se na nuspojave antibiotike i cjepiva,
na drugom su mjestu bili lijekovi za živčani sustav, a na trećem mjestu
lijekovi za kardiovaskularne bolesti, koji su ujedno i najpropisivaniji
lijekovi Hrvatskoj.

Nuspojave najviše prijavljuju liječnici specijalisti, dok je
broj prijava iz bolničkih ustanova lani bio najveći od početka praćenja
spontanih prijava.

Prošle je godine značajno porastao broj prijava ljekarnika, pa
je njihov udio sa svega 7 posto 2008. skočio lani na 19 posto, a
zamjetan je i stalni rast broja prijava od proizvođača lijekova, čiji je
udio lani iznosio 16,5 posto.

U Agenciji za lijekove i medicinske proizvode smatraju da je
veći broj prijava rezultat edukacije i veće osviještenosti zdravstvenih
radnika o važnosti prijavljivanja nuspojava.

Također u 2009. zabilježen je manji broj prijava sumnji na
ozbiljne nuspojave u odnosu na one manje ozbiljne, pa se najveći dio
nuspojava odnosio na opće poremećaje i reakcije na mjestu primjene,
zatim na poremećaje probavnog sustava, živčanog sustava te poremećaje
kože i potkožnog tkiva.

Porast prijava Hrvatsku svrstava na visoko 20. mjestu među
stotinjak zemalja u kojima se provodi program praćenja sigurnosti
lijekova Svjetske zdravstvene organizacije.