Izvanredna 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke Održat će se elektroničkim putem, izjašnjavanjem putem e-maila. Rasprava o predloženim točkama dnevnog reda održat će se u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16, istoga dana, s početkom u 10,00 sati. Raspravi će prisustvovati po jedan predstavnik klubova članova Gradskog vijeća, jedan predstavnik članova Gradskog vijeća koji nemaju klub u Gradskom vijeću te predstavnik predlagatelja.

Preporučeni preglednici za pregled prijenosa su Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Opera i Apple Safari