“Svjesni da komplikacije nakon preboljenja Covida-19 ometaju kvalitetu života, činimo sve da unaprijedimo medicinsku skrb”, rekla je na konferenciji za medije zamjenica ravnatelja KBC-a Rijeka dr. sc. Diana Maržić, dodajući da je riječ o novom iskoraku riječke bolnice nakon otvaranja dviju postcovid ambulanti – pulmološke i neurološke.

Predstojnica Klinike za pedijatriju doc. dr. Iva Bilić Čače rekla je da je poticaj za otvaranje nove postcovid ambulante sve veći broj djece sa simptomima postcovida.

Naručivanje elektroničkim putem 

Pojasnila je da je riječ o hibridnoj ambulanti u koju će elektroničkim putem moći naručivati isključivo liječnici pedijatri primarne zdravstvene zaštite, nakon čega će tim unutar klinike, na osnovi podataka iz pristigle medicinske dokumentacije, dijete preraspodijeliti odgovarajućem subspecijalistu.

“Roditelju će se povratno javiti termin pregleda djeteta u klinici. Na taj će se način izbjeći prekobrojni, nepotrebni fizički dolasci djeteta i roditelja u bolnicu i osigurati ciljani pregled te obrada pacijenta sukladno specifičnim potrebama”, navela je Bilić Čače.

Tatjana Čargonja, Kristina Baraba Dekanić, Iva Bilić Čače i Diana Maržić

Tatjana Čargonja, Kristina Baraba Dekanić, Iva Bilić Čače i Diana Maržić na konferenciji za medije

Voditeljica pedijatrijske postcovid ambulante dr. Kristina Baraba Dekanić istaknula je da će se rad ambulante temeljiti na nastavku dobre suradnje s primarnom zdravstvenom zaštitom, pedijatrima i liječnicima obiteljske medicine.

Kako bi svakom bolesniku osigurala optimalna skrbi, sukladno specifičnosti kliničke prezentacije prolongirane infekcije covida, osmišljena je multidisciplinarna ambulanta u koju su uključeni uži specijalisti pedijatrije – gastroenterolog, pulmolog, imunolog, neuropedijatar, kardiolog, endokrinolog te specijalisti dječje psihijatrije.

„Ovakav timski rad svih pedijatara unutar sustava zdravstva, uz uključivanje ostalih specijalista prema potrebi, osigurat će unaprjeđenje skrbi djece koja se liječe u Klinici za pedijatriju“, rekla je.

Simptomi postcovida

Akutna faza infekcije Covidom 19 u dječjoj je populaciji dominantno obilježena blažim kliničkim simptomima od kojih su najčešći povišena tjelesna temperatura, slabost, malaksalost, bolovi u mišićima i zglobovima, respiratorni i simptomi gastrointestinalnog sustava. Trajanje bolesti je varijabilno, a neki simptomi i znakovi zaostaju i više mjeseci nakon preboljenja.

Spektar simptoma postcovida u djece uključuje pojavu iscrpljenosti, prolongiranih respiratornih simptoma, težeg podnošenja napora, kožnih promjena. U kontekstu neuropsihijatrijskih tegoba učestala je pojava glavobolje, mentalne sporosti koja utječe na mogućnost učenja i pamćenja te izvršavanja školskih obveza. Mogu se pojaviti manje promjene u govoru, motorici i raspoloženju, poteškoće spavanja, narušeno mentalno zdravlje u cjelini (osjećaj straha, anksioznost…), promjene kvalitete osjeta (prvenstveno njuha i okusa). Nerijetko je prisutan bol u mišićima, abdomenu i grudnom košu.