1. Studentski simpozij o ljudskim pravima

Studenti su u e-mailu dužni
navesti svoje ime, prezime, kontakt, fakultet na kojem studiraju te poslati
sažetak usmenog izlaganja. Predviđeno trajanje usmenog izlaganja uz Power Point
prezentaciju je 15 minuta (10 min. izlaganje + 5 min. rasprava). Najbolje
izlaganje bit će nagrađeno. Radovi mogu biti iz svih znanstvenih grana i
disciplina, ali da se na određeni način tiču problematike ljudskih prava.

Želja za proširivanjem znanja i
nedovoljna zastupljenost ove problematike u studentskim (i društvenim) sferama,
potaknula  je organizatore na pokretanje
ovakvog oblika studentskog druženja. Izlaganjem radova na temu vezanu za neki
od brojnih aspekata ljudskih prava te prisustvovanjem na planiranim predavanjima,
studenti mogu pridonijeti razini informiranosti i afirmaciji pozitivnih vrijednosti
u akademskoj zajednici i u samome društvu.

Organizatori simpozija su Odbor za ljudska prava i mir udruge CroMSIC, nevladina i neprofitna udruga studenata medicine u Republici Hrvatskoj te studenti Filozofskog i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Projekt je podržan od strane Studentskog Zbora Sveučilišta u Rijeci.

Više informacija potražite na Facebooku.