Cjeloživotno obrazovanje

09.04.2019.

Započeli upisi u proljetni ciklus predavanja Sveučilišta za 3. dob

Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Gradom Rijekom, zainteresiranim građankama i građanima s prebivalištem u PGŽ, starijim od 55 godina, sa završenom srednjom školom i više, nudi novi proljetni ciklus predavanja u sklopu projekta Sveučilište za 3. dob.

Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Gradom Rijekom, zainteresiranim građankama i građanima s prebivalištem u PGŽ, starijim od 55 godina, sa završenom srednjom školom i više, nudi novi proljetni ciklus predavanja u sklopu projekta Sveučilište za 3. dob.

Kao i prošle godine, Sveučilište za 3. dob u ciklusu predavanja nudi dva manja ciklusa i dvije različite teme (origami i pomoćne povijesne znanosti) obrađene u ciklusima od 5 predavanja. Zainteresirani mogu odabrati samo jedan ili oba ciklusa predavanja, budući da su rasporedom planirana jedan za drugim):

Ciklus predavanja „Matematički origami“ održavat će se  od 17. travnja do 2. svibnja  (srijedom i četvrtkom, od 17 do 18.30 sati), pod vodstvom predavačice dr. sc. Marijane Butorac s Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci.

Origami predstavlja drevnu umjetnost izrade predmeta presavijanjem papira. Zbog svoje matematičke prirode u posljednjih nekoliko desetljeća pojavio se snažni interes za istraživanjem origamija ne samo u matematici, već i u prirodnim i tehničkim znanostima. Prateći navedene trendove, ovaj program cjeloživotnog obrazovanja nudi aktivno savladavanje osnovnih tehnika origamija, s ciljem poticanja razvoja matematičke pismenosti kroz povezivanje različitih tehnika origamija s matematičkim idejama i konceptima te povezivanja matematike s tehnologijom i umjetnosti.

Ciklus predavanja „Pomoćne povijesne znanosti“ održavat će se od 7. do 21. svibnja (utorkom i četvrtkom, od 17 do 18.30 sati), pod vodstvom predavačice Petre Predoević Zadković, doktorandice iz Centra za ikonografske studije Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Polaznice i polaznici upoznat će se s različitim povijesnim znanostima, poput paleografije (razvoj pisma), epigrafije (tumačenje natpisa), heraldike (proučavanje grbova), numizmatike (proučavanje starog novca) kroz primjere spomeničke baštine Rijeke i okolice. Doznat će koje sve vještine moraju posjedovati i razvijati istraživači kako bi se upustili u istraživanje izvora i spomeničke baštine posebice starijih povijesnih i umjetničkih razdoblja, starog, srednjeg i ranog novog vijeka.

Predavanja se održavaju na Filozofskom fakultetu (kampus Sveučilišta u Rijeci), a upisnina u pojedini ciklus predavanja iznosi 150,00 kn.

Prijave su moguće do 15. travnja putem e-maila 3dob@uniri.hr ili tel. 051/584-860; a sve informacije dostupne su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.

Radionice slikarstva i fotografije Sveučilišta za 3. dob, koje se odvijaju na Akademiji primijenjenih umjetnosti, već se privode kraju i više im se nije moguće priključiti.