VIDEO

09.05.2019.

U Rijeci obilježen Europski tjedan mladih

Autor: Sanja Kapidžić

U Domu mladih obilježen je Europski tjedan mladih na temu „Demokracija i ja“. Organizacija događanja odvijala se u suradnji Grada Rijeke i riječkih udruga: Centra tehničke kulture Rijeka i Udruge mladih Korak ispred, Udruge Delta, Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter te Doma mladih Rijeka.

U Domu mladih danas je održano obilježavanje Europskog tjedna mladih na temu „Demokracija i ja“. Organizacija događanja odvija se u suradnji Grada Rijeke i riječkih udruga: Centar tehničke kulture Rijeka i Udruga mladih Korak ispred, Udruga Delta, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter te ustanova Dom mladih Rijeka.

U sklopu programa mladi su se informirali o mogućnostima sudjelovanja u procesima donošenja odluka i demokratskim procesima uoči predstojećih izbora za Europski parlament kao i o mogućnostima aktivnog uključivanja u projekt Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020. Mogli su se upoznati s različitim projektima koji nastaju u zajednici i za zajednicu se upoznati s prilikama za mobilnost mladih u okviru Erasmus + programa.

U Domu mladih danas je održano obilježavanje Europskog tjedna mladih na temu „Demokracija i ja“. Organizacija događanja odvija se u suradnji Grada Rijeke i riječkih udruga: Centar tehničke kulture Rijeka i Udruga mladih Korak ispred, Udruga Delta, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter te ustanova Dom mladih Rijeka.Također, mladi su imali mogućnost razmjene iskustva s mladima iz drugih zemalja koji borave u našem gradu. Kroz eko kutak mladi u se informirali o važnosti održivog razvoja te su bili u mogućnosti sudjelovati u edukativnim aktivnostima vezanima uz pravilnu pripremu i ispravno postupanje s otpadom. Formiran je i tzv. rekreativni kutak s ciljem promicanja zdravih stilova života i skretanja pažnje na važnost rekreacije.

U aktivnostima sudjeluju i sljedeće organizacije/ustanove: Erasmus student network, Active Fitness Centar Rijeka, Sportski klub Pantera, KENDO klub Rijeka, Udruga LORI i ustanove: Rijeka 2020 d.o.o., Komunalno društvo Čistoća d.o.o., Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ.