VIDEO

08.11.2017.

Šesta generacija ambasadora Tića promovira nenasilje među riječkim učenicima

Autor: Sanja Kapidžić

U Filodrammatici se u utorak, 7. studenog, održala se promocija nove generacije ambasadora Tića, učenika šestih razreda koja će promicati vrijednosti i kulturu nenasilja među svojim vršnjacima. Ovu aktivnost organizira Dječji dom "Tić" Rijeka u okviru kampanje povodom Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece.

U Filodrammatici se u utorak, 7. studenog, održala se promocija nove generacije ambasadora Tića, učenika šestih razreda koja će promicati vrijednosti i kulturu nenasilja među svojim vršnjacima. Ovu aktivnost organizira Dječji dom

Ambasadori Tića su učenici i učenice riječkih osnovnih škola koji, kroz sudjelovanje u edukativnim aktivnostima Dječjeg doma Tić i djelovanjem u svojim školama, doprinose stvaranju kulture nenasilja. Njihova uloga je da, primjereno svojoj dobi i mogućnostima, promiču dječja prava i obaveze, podsjećaju učenike svojih škola i širu javnost da problem zlostavljanja i zanemarivanja djece postoji i da se o tome ne smije šutjeti.

Nova generacija ambasadora bira se svake dvije godine među učenicima šestih razreda, iz svake škole biraju se po dva predstavnika – učenika koji svojim utjecajem mogu promicati vrijednosti i kulturu nenasilja među vršnjacima.

Ambasadori u dvije godine svojeg djelovanja sudjeluju u nizu edukativnih aktivnosti koje su sadržajno prilagođene njihovoj dobi, a odnose se na značajna područja problematike nasilja nad i među djecom. Učenike se nastoji potaknuti i aktivno uključiti u preventivne aktivnosti, informirati ih o njihovim pravima i poučiti ih o pojavnim oblicima nasilja kako bi ih sami mogli prepoznati i zaštititi se.