VIDEO

22.02.2019.

"Rijeka psihologije" u udruzi SOS Rijeka: Kako razgovarati sa žrtvama nasilja?

Autor: Sanja Kapidžić

U sklopu programa Rijeka psihologije, u četvrtak 21. veljače, u prostorima udruge SOS Rijeka - centra za nenasilje i ljudska prava, održalo se predavanje "Kako razgovarati sa žrtvama nasilja". Na predavanju se govorilo različitim oblicima nasilja i razlozima zbog kojih je teško izaći iz pozicije žrtve nasilja te o tome na koji način svatko od nas može razgovarati s tim osobama.

U sklopu programa Rijeka psihologije, u četvrtak 21. veljače, u prostorima udruge SOS Rijeka - Centra za nenasilje i ljudska prava, održalo se predavanje

Nasilje, pogotovo nasilje u obitelji, česta je pojava u našem društvu, koliko god mnogi mislili suprotno. Dojam je drugačiji zbog velike stigme koju žrtve nasilja nose i stava društva koji često osuđuje samu žrtvu.

U sklopu programa Rijeka psihologije, u četvrtak 21. veljače, u prostorima udruge SOS Rijeka - Centra za nenasilje i ljudska prava, održalo se predavanje Zbog toga nasilje često ostaje u privatnoj sferi umjesto da se o toj problematici javno progovara. Osnaživanje žrtava prvi je korak u procesu koji vodi do javne osude nasilja i pružanja podrške žrtvama.  

„Šansa da se žrtva izvuče iz kruga nasilja postoji, samo treba potražiti pomoć“, rekla je Lorena Zec, koordinatorica razvojnih programa i psihologinja udruge SOS-u Rijeka.

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava je nevladina neprofitna organizacija za pomoć žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama. Udruga svoje ciljeve ostvaruje kroz pružanje psihosocijalne pomoći i podrške, edukaciju, prevenciju, senzibilizaciju javnosti te razvoj volonterstva i aktivnog građanstva radi postizanja pozitivnih promjena u društvu.