Ponovljen javni poziv

29.04.2019.

Prijavite se za sudjelovanje u Savjetu mladih Grada Rijeke!

Autor: Smiljana Radović Lagator

Gradsko vijeće Grada Rijeke objavilo je ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih te poziva zainteresirane da svoje kandidature za članove i zamjenike članova podnesu do 14. svibnja 2019. godine. U Savjet mladih Grada Rijeke mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Rijeke, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Javni poziv se ponavlja, jer Savjet mladih Grada Rijeke nije konstituiran budući da u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora nije izabran njegov predsjednik. Održane su dvije konstituirajuće sjednice, na kojima su bila predložena po dva kandidata za predsjednika, no niti jedan prijedlog prilikom glasovanja nije dobio potrebnu većinu glasova svih članova. Prvi poziv za isticanje kandidatura objavljen je još u listopadu 2018. godine, no na temelju njega nije izabran novi saziv Savjeta mladih, budući da su uoči sjednice Gradskog vijeća u studenom povučene kandidature 5 od 15 osoba predloženih za članove Savjeta mladih. Kako Savjet mladih čini 11 članova, više nije bilo uvjeta za izbor ovog savjetodavnog tijela čija je svrha promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke imaju udruge, koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 40 mladih.

Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Pogledajte javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke. 

Tagovi: